Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

LAAN VAN BROEKPOLDER 323-397

Elektra gem.ruimte
In 2020 is er ruim 800 kwh meer elektra verbruikt dan in 2019. Het verbruik in 2020 is wel minder dan het verbruik van 2018.

Schoonmaak gem.ruimte
Door nieuwe prijsafspraken met het schoonmaakbedrijf komen de kosten hoger uit.

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Van de totale kosten van de complexbeheerder mogen wij 70% via de afrekening servicekosten aan u doorbelasten.

Van de totale kosten neemt Woonopmaat 1 uur per week voor eigen rekening.