Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

ARNOSTRAAT 152/160/168

Elektra gem.ruimte
Het elektraverbruik is in 2020 gedaald met ruim 500 kwh. Daardoor komen de kosten lager uit.