Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

BAANSTRAAT (PA GEBOUW)

Afrekening waterverbruik
De gemeente Beverwijk heeft voor het eerst in 2020 precarioheffing bij het PWN in rekening gebracht die het weer aan Woonopmaat heeft doorbelast. Precarioheffing is een belasting die wordt geheven doordat waterleidingen door gemeente grond lopen. Dit is een bedrag van €26,81 per woning. Hierdoor komen de kosten van het waterverbruik hoger uit dan in 2019. Dit heeft ook invloed op de prijs per verbruikte m3.

Elektra gem.ruimte
In 2020 is er een kleine 6000 kwh minder verbruikt dan in 2019. Dit komt door het plaatsen van LED verlichting.

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Van de totale kosten wordt 70% bij u in de servicekosten afgerekend. In uw complex betaalt niet elke huurder voor de complexbeheerder. Met u wordt afgerekend op basis van het percentage van de huurders die wel voor een complexbeheerder betalen. Dat wil zegen kosten x 70% x percentage deelnemende huurders.