Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

BELLINISTRAAT

Elektra gem.ruimte
Elk jaar werden er 12 voorschotten (januari t/m december) en 1 jaarrekening (juni-juni) afgerekend. Voor 2020 wordt er, eenmalig, afgerekend over de periode juni 2019 t/m december 2020 omdat we per 1 januari 2021 naar een andere energieleverancier zijn overgestapt. Dit heeft tot gevolg dat er over een langere periode dan 12 maanden voorschotten en kosten worden afgerekend. Dit betekent dat de kosten voor 2020 eenmalig lager uitkomen. Voor de afrekening 2021 zullen deze kosten weer hoger uitkomen.