Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

WEVERSKWARTIER 100-130

Elektra gem.ruimte
In 2020 is er ruim 1800 kwh meer elektra verbruikt dan in 2020.

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Van de totale kosten wordt 70% bij u in de servicekosten afgerekend. In uw complex betaalt niet elke huurder voor de complexbeheerder. Met u wordt afgerekend op basis van het percentage van de huurders die wel voor een complexbeheerder betalen. Dat wil zegen kosten x 70% x percentage deelnemende huurders.

Dit is op de afrekening servicekosten 2019, tot onze spijt, niet op deze wijze berekend. Er is dus een te hoog bedrag afgerekend. Op de afrekening servicekosten 2020 is het teveel berekende bedrag in mindering gebracht op de kosten van 2020, zodat er minder kosten dan normaal worden afgerekend.