Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

DELLAERTLAAN 1-121

Waterverbruik
De kosten van 2020 zijn hoger dan in 2019. Dit heeft 2 oorzaken: de gemeente Beverwijk heeft voor het eerst precarioheffing in rekening gebracht. Precarioheffing is belasting voor  PWN omdat de leidingen door gemeente grond lopen. Andere oorzaak is dat er in 2020 ruim 700 m3 meer water is gebruikt. Dit hogere verbruik gaan wij in 2021 onderzoeken en een eventuele correctie zal in de afrekening servicekosten 2021 meegenomen worden.

Elektra gem.ruimte
Tot en met 2019 werd er elektra afgerekend over de periode november t/m november. Omdat wij per 1 januari 2021 zijn wij overgestapt naar een andere energieleverancier, wordt voor 2020 eenmalig het verbruik over 14 maanden afgerekend in plaats van 12 maanden.

Schoonmaak gem.ruimte
Het schoonmaakbedrijf heeft de prijzen verhoogd waardoor de kosten over 2020 hoger uitkomen dan in 2019.