Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

DELLAERTLAAN 123-243

Waterverbruik
De kosten voor 2020 zijn hoger dan in 2019. Dit heeft te maken doordat de gemeente Beverwijk precarioheffing bij het PWN (en die weer bij ons) in rekening brengt. Deze belasting wordt geheven omdat leidingen door grond van de gemeente lopen.

Elektra gem.ruimte
Er is in 2020 flink meer elektra verbruikt dan in 2019. Dit komt deels doordat er geen verbruik is gemeten in de laatste 3 maanden van 2019. Door het plaatsen van een nieuwe (slimme) meter is dit verbruik alsnog in 2020 meegenomen. Ondanks dat, is er een erg groot verschil in verbruik in 2020 ten opzichte van de jaren daarvoor. Wij gaan het verbruik in 2021 onderzoeken en op de afrekening servicekosten 2021 zal een eventuele correctie meegenomen worden.

Schoonmaak gem.ruimte
Het schoonmaakbedrijf heeft zijn prijzen verhoogd waardoor de kosten over 2020 hoger uitkomen dan in 2019.