Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

DELLAERTLAAN 232-346

Elektra gem.ruimte
Tot en met 2019 werd er elektra afgerekend over de periode november t/m november. Omdat wij per 1 januari 2021 zijn wij overgestapt naar een andere energieleverancier, wordt voor 2020 eenmalig het verbruik over 14 maanden afgerekend in plaats van 12 maanden.

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Van de uren die de complexbeheerder in 2020 heeft gewerkt neemt Woonopmaat 48 uur voor eigen rekening. Het resterend aantal uren wordt voor 70% bij u in de servicekosten afgerekend.