Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

ELBESTRAAT

Schoonmaak gem.ruimte
In uw complex betaalt niet elke huurder voor schoonmaak. Met u wordt afgerekend op basis van het percentage van huurders die wel hiervoor betalen. Dat wil zeggen kosten x percentage deelnemende huurders. Door nieuwe prijsafspraken met het schoonmaakbedrijf en doordat meer huurders voor schoonmaak betalen, komen de kosten hoger uit. 

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Van de totale kosten van de complexbeheerder mogen wij 70% via de afrekening servicekosten aan u doorbelasten. In uw complex betaald niet iedere huurder voor complexbeheerder. Met u wordt afgerekend op basis van het percentage van huurders die wel voor complexbeheerder betalen. Dat wil zeggen kosten x 70% x percentage deelnemende huurders.

Elektra gem.ruimte
De oorzaak van het wisselend elektraverbruik van de afgelopen jaren hebben wij nog niet achterhaald.  Dat ligt ingewikkelder dan wij dachten. Wij blijven dit wel onderzoeken.  Een eventuele correctie van de afgelopen jaren wordt hopelijk in de afrekening 2021 meegenomen.