Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

EURATOMPLEIN 9-243

Waterverbruik
In 2020 is er iets meer water (61 m3)  verbruikt dan in 2019. Hierdoor en door gestegen belastingtarieven komen de kosten hoger uit.

Elektra gem.ruimte
In 2020 is er iets minder elektra verbruikt dan in 2019, maar door gestegen belastingtarieven komen de kosten toch hoger uit.

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht, controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Het aantal uren is in 2020 niet verhoogd. Van de totale kosten wordt 70% bij u in de servicekosten afgerekend.

Afrekening antenneruimte
Zoals afgesproken komt de vergoeding van Vodafone voor het plaatsen van een antenne ten gunste van de huurders.

Afrekening stookkosten
In 2020 is er minder m3 gas verbruikt dan in 2019. Het tarief dat wij voor gas betalen aan de energieleverancier is gelijk gebleven. De Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn wel flink gestegen in 2020. Hierdoor komen de kosten van het gasverbruik hoger uit. Dit heeft tot gevolg dat het tarief dat u betaald voor elke gebruikte Gigajoule gestegen is van €23,53 in 2019 naar €26,78 in 2020.