Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

EURATOMPLEIN 247-479

Waterverbruik
In 2020 is er 362 m3 meer verbruikt dan in 2019. Hierdoor en door gestegen belastingtarieven komen de kosten hoger uit.

Kookgas
Er is in 2020 meer kookgas verbruikt dan de jaren daarvoor: in 2020 5.029 m3 en in 2019 3.712 m3. Dit is een stijging van 1.317 m3. Mede door het hogere verbruik en gestegen belastingtarieven zijn de kosten hoger.

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Het aantal uren is in 2020 niet verhoogd. Van de totale kosten wordt 70% bij u in de servicekosten afgerekend.

Afrekening antenneruimte
Zoals afgesproken komt de vergoeding van Vodafone voor het plaatsen van een antenne ten gunste van de huurders.

Afrekening stookkosten
In 2020 is er minder m3 gas verbruikt dan in 2019. Het tarief dat wij voor gas betalen aan de energieleverancier is gelijk gebleven. Maar de Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn wel flink gestegen in 2020. Hierdoor komen de kosten van het gasverbruik toch hoger uit. Dit heeft tot gevolg dat het tarief dat u betaald voor elke gebruikte Gigajoule gestegen is van €24,98 in 2019 naar €27,71 in 2020.