Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

EVERT VAN DIJKSTRAAT 1-47

Schoonmaak gem.ruimte
De complexbeheerder heeft het schoonmaakprogramma in uw complex uitbesteed. De kosten hebben nu alleen betrekking op het schoonmaakprogramma zoals dat door het schoonmaakbedrijf wordt uitgevoerd.

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Van de totale kosten wordt 70% bij u in de servicekosten afgerekend. In uw complex betaalt niet elke huurder voor de complexbeheerder. Met u wordt afgerekend op basis van het percentage van de huurders die wel voor een complexbeheerder betalen. Dat wil zegen kosten x 70% x percentage deelnemende huurders.

Elektra gem.ruimte
In 2020 is er ruim 700 kwh meer elektra verbruikt dan in 2019. Door dit meer verbruik en door hogere belastingtarieven komen de kosten hoger uit.