Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

FOKKERLAAN 67-131

Waterverbruik:
In 2020 is er ongeveer dezelfde hoeveelheid water verbruikt als in 2019. Doordat de gemeente Beverwijk in 2020 precarioheffing bij het PWN in rekening heeft gebracht en het PWN dit weer aan Woonopmaat heeft doorbelast, komen de kosten toch hoger uit. Precarioheffing is een belasting voor de waterleidingen van PWN naar de woningen in Beverwijk die door gemeente grond lopen. Dit is per woning een bedrag van €36,81.