Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

ITALIELAAN (VIVA ADATTO)

Afrekening waterverbruik
Doordat de gemeente Beverwijk in 2020 precarioheffing bij het PWN in rekening heeft gebracht en het PWN dit weer aan Woonopmaat heeft doorbelast, komen de kosten hoger uit. Precarioheffing is een belasting voor de waterleidingen van het PWN naar de huishoudens in Beverwijk die door gemeente grond lopen. Dit is per woning een bedrag van €36,81.

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Van de totale kosten wordt 70% bij u in de servicekosten afgerekend.