Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

LAAN DER NEDERLANDEN 104-148B

Waterverbruik

De kosten van 2020 zijn hoger dan 2019. Dit heeft twee oorzaken:

Er is in 2020 400 m3 meer water verbruikt dan in 2019

De gemeente Beverwijk heeft voor het eerst in 2020 precarioheffing bij het PWN in rekening gebracht. Dit is doorbelast aan Woonopmaat. Dit is per woning een bedrag van €36,81 per jaar. Precarioheffing is een belasting voor de waterleidingen van PWN naar de woningen in Beverwijk die door gemeente grond lopen.

Elektra gem.ruimte
Tot en met 2019 werd er elektra afgerekend over de periode november t/m november. Omdat wij per 1 januari 2021 zijn wij overgestapt naar een andere energieleverancier, wordt voor 2020 eenmalig het verbruik over 14 maanden afgerekend in plaats van 12 maanden.