Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

LESSESTRAAT WATERRIJCK

Elektra gem.ruimte
In 2019 is het gecorrigeerd verbruik van 2018 meegenomen. In 2020 is weer werkelijk verbruik afgerekend. Hierdoor zijn de kosten voor 2020 iets hoger.

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Van de totale kosten wordt 70% bij u in de servicekosten afgerekend.