Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

LINDBERGHSTRAAT 2-80

Elektra gem.ruimte
In 2020 is er eenmalig over een periode van 8 maanden afgerekend i.p.v. 12 maanden. Dit werd veroorzaakt doordat de aansluiting voor een aantal maanden niet op naam van Woonopmaat heeft gestaan. In 2020 zullen de kosten over 12 maanden worden afgerekend en daardoor hoger uitkomen.

Schoonmaak gem.ruimte
De complexbeheerder heeft het schoonmaakprogramma in uw complex uitbesteed. De kosten hebben nu alleen betrekking op het schoonmaakprogramma zoals door het schoonmaakbedrijf wordt uitgevoerd.

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Van de totale kosten wordt 70% bij u in de servicekosten afgerekend. In uw complex betaalt niet elke huurder voor de complexbeheerder. Met u wordt afgerekend op basis van het percentage van de huurders die wel voor een complexbeheerder betalen. Dat wil zegen kosten x 70% x percentage deelnemende huurders.