Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

LUXEMBURGLAAN 305-509

Elektra gem.ruimte
Tot en met 2019 werd er elektra afgerekend over de periode november t/m november. Omdat wij per 1 januari 2021 zijn wij overgestapt naar een andere energieleverancier, wordt voor 2020 eenmalig het verbruik over 14 maanden afgerekend in plaats van 12 maanden.

Schoonmaak gem.ruimte
Er wordt schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. De kosten hiervan betreffen de facturen van dit bedrijf. Door een prijsaanpassing komen de kosten hoger uit.

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Van de totale kosten wordt 70% bij u in de servicekosten afgerekend.

Afrekening stookkosten
In 2020 is er minder kuub gas verbruikt dan in 2019. Het tarief dat wij voor gas betalen aan de energieleverancier is gelijk gebleven. De Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie zijn flink gestegen in 2020. Hierdoor komen de kosten van het gasverbruik hoger uit. Dit heeft tot gevolg dat het tarief dat u betaald per Gigajouleis gestegen van €23,18 in 2019 naar €27,07 in 2020.

In de afgelopen jaren zijn de stookkosten afgerekend op basis van de Warmtewet en de wijzigingen daarop. De huidige Warmtewet bepaalt niet meer op welke wijze er afgerekend moet worden. Dit betekent voor de Luxemburglaan dat de Algemene Leden Vergadering in de VVE de wijze van afrekening bepaalt.

VVE besluit tot afrekening stookkosten op basis van verbruik
In de Algemene Leden Vergadering van de VvE is meerdere malen over dit onderwerp gesproken. In de ledenvergadering van 2021 is bij meerderheid van stemmen besloten dat de stookkosten voortaan worden afgerekend op basis van het individueel verbruik.

Wat betekent dit?
Dit betekent dat bewoners die meer verbruiken dan hun voorschot bij moeten betalen. Huurders die minder hebben verbruikt, minder hoeven te betalen. Op deze wijze wordt de totaalafrekening van stookkosten verdeeld.

Vragen?
Heeft u moeite om het gehele bedrag in één keer te betalen dan kunt u voor een betaling in termijnen mailen naar incasso@woonopmaat.nl

Wilt u uw voorschot aanpassen, of heeft u andere vragen dan kunt u een mail sturen aan huuraanpassing@woonopmaat.nl