Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

MOZARTSTRAAT SENIORENFLATS CRONENBURCHT

Elektra gem.ruimte
Het elektraverbruik in 2020 is minder dan in 2019. De kosten van het elektraverbruik worden door Viva zorggroep aan Woonopmaat doorbelast. Het tarief voor de levering van elektra wordt door Viva zorggroep afgesproken met hun energieleverancier. De hoogte van de belastingtarieven wordt door de overheid bepaald en laat een stijging zien in 2020 ten opzichte van 2019. Hierdoor komen de kosten van 2020 toch hoger uit dan 2019.