Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

ANNA BLAMANHOF

Elektra gem.ruimte
In 2020 is er ruim 1300 kwh meer elektra verbruikt dan in 2019. Dit is wel weer minder verbruik dan in 2018.

Schoonmaak gem.ruimte
Door nieuwe prijsafspraken met het schoonmaakbedrijf komen de kosten hoger uit.

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Van de totale kosten van de complexbeheerder mogen wij 70% via de afrekening servicekosten aan u doorbelasten.