Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

STRAUSZSTRAAT 1-159

Elektra gem.ruimte
De oorzaak van het wisselend elektraverbruik van de afgelopen jaren hebben wij nog niet achterhaald.  Dat ligt ingewikkelder dan wij dachten. Wij blijven dit wel onderzoeken.  Het elektraverbruik in 2020 is wel minder afwijkend geworden dan in 2019. 

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Van de totale kosten van de complexbeheerder mogen wij 70% via de afrekening servicekosten aan u doorbelasten. In uw complex betaald niet iedere huurder voor complexbeheerder. Met u wordt afgerekend op basis van het percentage van huurders die wel voor complexbeheerder betalen. Dat wil zeggen kosten x 70% x percentage deelnemende huurders.