Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

VAN LENNEPSTRAAT

Schoonmaak gem. ruimte
Er wordt schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. De kosten hiervan betreffen de facturen van dit bedrijf. Extra inzet was in 2020 niet nodig. Het is goed om te zien dat het gebruik van camera’s effect heeft op het schoonhouden van o.a. de entree en de lift.

Complexbeheerder
De taken van de complexbeheerder bestaan uit toezicht en controle en het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden in de algemene ruimten. Hij gaat vervuiling tegen door in geval van incidenten, zoals urineren in de lift, schoon te maken. De complexbeheerder is voor u het aanspreekpunt in uw complex. Van de totale kosten wordt 70% bij u in de servicekosten afgerekend. In uw complex betaalt niet elke huurder voor de complexbeheerder. Met u wordt afgerekend op basis van het percentage van de huurders die wel voor een complexbeheerder betalen. Dat wil zegen kosten x 70% x percentage deelnemende huurders.

Afrekening antenneruimte
De opbrengst voor de verhuur van de antenneruimte komt ten gunste van u als huurder en wordt verrekend in de servicekosten.