Uitleg Stook & Servicekosten 2020

Uitleg Stook & Servicekosten 2020

WESTERHEEM 346-416

Elektra gem.ruimte
De kosten van het elektraverbruik zijn in deze afrekening geschat omdat deze kosten bij Viva zorggroep vandaan moeten komen. Eventueel teveel of te weinig afgerekende kosten van 2020 zal gecorrigeerd worden op de volgende afrekening servicekosten.

Servicekosten gemeenschappelijke ruimte
De gasmeter is in beheer van Viva zorggroep. Zij sturen later dit jaar een factuur voor de verbruikskosten. Op de afrekening van 2019 is een te hoog bedrag meegenomen. Dit bedrag is op de (geschatte) kosten van 2020 in mindering gebracht. Voor de werkelijke kosten van 2020 is op deze afrekening weer uitgegaan van een geschat verbruik. Teveel of te weinig afgerekende kosten worden gecorrigeerd op de afrekening servicekosten 2021.