Voorwaarden huurwoning

Voorwaarden huurwoning

Voorwaarden huurwoning

Per 1 juli 2015 zijn in de gemeenten Heemskerk en Beverwijk nieuwe huisvestingsverorderingen van kracht. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Met ingang van 1 juli 2015 gelden er géén regionale bindingseisen meer.
  • De leeftijdsgrens voor zogenaamde seniorenwoningen is opgetrokken naar 65 jaar of ouder. Voorheen was de leeftijdsgrens 55 jaar. Voor optiehouders die vóór 1 juli 2015 een optie hebben genomen op een 55+ woning geldt een overgangsregeling. Zij kunnen hun optie blijven gebruiken.

Inkomenseisen
Heb je recht op huurtoeslag, dan mogen wij je vanaf 1 januari 2022 alleen nog een woning toewijzen tot een bepaalde huurprijs. Hoe hoog de voor jou geldende huurprijs mag zijn, hangt af van je inkomen, het aantal personen waaruit je huishouden bestaat en je leeftijd (wel of geen recht op AOW). 

Klik hier voor passend toewijzen.