Uitleg optiemodel

Uitleg over het nemen van opties

Oud of jong? Bij WOONopMAAT wordt ieder op zijn beurt geholpen. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Optie
De woning die u graag wilt huren is nu bewoond. Maar op een dag gaan de huidige huurders verhuizen en komt de woning leeg. Dan wilt u graag in aanmerking komen voor die woning. Het is goed te weten dat u vandaag al een optie op dat woningtype kunt nemen.

Registreren en bijhouden
Alleen geregistreerde woningzoekenden kunnen opties nemen. U kunt zich als woningzoekende laten registreren op de pagina Mijn WOONopMAAT. Uw registratiegegevens wijzigen doet u op de pagina uw gegevens. De persoonsregistratie is gratis. uitschrijven als woningzoekende kunt u per e-mail regelen, of door een bezoek aan WOONopMAAT.

Houd de gegevens van uw registratie actueel! Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. Als uw e-mail adres is veranderd, of u heeft een nieuw 06-nummer, wijzig dit direct op deze site! Als WOONopMAAT u niet kan bereiken per telefoon en per e-mail, wordt er van uit gegaan dat u geen belangstelling meer heeft. Al uw opties vervallen dan direct!

Aanbod
Weet u niet wat het aanbod aan huurwoningen is? Kijk dan eerst eens rond op deze site. Onder woningaanbod kunt u in een zoekvraag aangeven welke eisen u aan een woning stelt. De computer zoekt dan de woningen die aan uw eisen voldoen!

Opties registreren
Als u een woning gevonden heeft kunt u een optie nemen. U kunt maximaal 5 opties vastleggen. Dit kan door onderaan de woningdetails te kiezen voor Toevoegen aan opties. Let op bij het nemen van de optie, dat  u aan de in de optie vermelde inkomenseis voldoet. Anders kan de woning niet aan u worden verhuurd. Elke optie kost 25 euro, die u betaalt door een éénmalige incasso.

Opties beheren en verlengen, heel belangrijk!
Wilt u wat veranderen aan uw opties? Via Mijn WOONopMAAT kunt u naar uw opties, ze staan bij optiebeheer. Het is uiteraard niet de bedoeling dat iedereen uw opties kan zien of wijzigen. U dient daarvoor eerst in te loggen op onze computer. U doet dit met het inschrijfnummer en het wachtwoord die u bij uw registratie als woningzoekende aan ons heeft opgegeven. Wachtwoord vergeten? Klik op de knop 'wachtwoord vergeten' en wij sturen per e-mail uw wachtwoord aan u op.

De opties zijn één jaar geldig. Ieder jaar kan u uw opties gratis met één jaar verlengen. Wij zullen u hier ieder jaar om vragen. Mocht u niet reageren of uw opties niet willen verlengen, dan komen deze te vervallen. U kunt beter zelf de opties teruggeven, dan ontvangt u € 20,00 per optie retour op uw bankrekening. Het is van groot belang, dat u uw juiste e-mail adres opgeeft. Alleen dan krijgt u bericht over het verlengen van uw opties.

Aan de beurt?
Onze computer houdt automatisch bij wanneer u aan de beurt bent. Degenen die eerder een optie op dezelfde woning hebben genomen gaan uiteraard voor. Degenen die na u een optie hebben genomen staan achter u in de wachtrij. Als u aan de beurt bent, wordt u gebeld door een medewerk(st)er van WOONopMAAT. Hij maakt met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Uiteraard krijgt u alles per e-mail of brief bevestigd. U kunt echter ook zelf kijken of u bijna aan de beurt bent. U kijkt hiervoor op de pagina beheer opties. Via deze pagina kunt u per optie bekijken wanneer en aan welk optienummer de laatste woning is toegewezen. U klikt hiervoor op de optie, en dan op de knop laatste toewijzingen.

In de woonregio IJmond gelden er toelatingsregels voor het huren van een woning. De woonregio IJmond bestaat uit de gemeenten: Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Op het moment van aanbieden van de woning zullen deze regels getoetst worden. Op de internetsite www.ijmondwoning.nl treft u meer informatie aan over deze spelregels van het optiesysteem.

Vervallen optie.
In geval van sloop of verkoop kan WOONopMAAT besluiten dat een optie vervalt. De kandidaten die hiervoor in de wachtrij staan krijgen hiervan bericht. Zij kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Als deze kandidaten een nieuwe optie(s) nemen sluiten zij achter aan in de wachtrij.