Onderhoud

Hier vindt u alle informatie over onderhoud aan de woningen van WOONopMAAT


Onderhoudsverzoek

Een onderhoudsverzoek meldt u telefonisch via 0900-2560100 of online.
Wat mag u van ons verwachten?

 • Wij proberen direct, maar in ieder geval binnen vijf dagen, een afspraak met u te maken.
 • Binnen tien dagen wordt uw onderhoudsverzoek afgehandeld.
 • Spoedeisende verzoeken worden binnen 24 uur worden afgehandeld.
   

Wie is verantwoordelijk voor welke onderhoudsklus?
Sommige onderhoudswerkzaamheden moeten bewoners zelf uitvoeren. Wat voor rekening van WOONopMAAT is, staat in het alfabetisch gerangschikte onderhouds-ABC.
Wij doen meer voor u dan andere corporaties en veel meer dan in de wet staat. In het nieuwe ABC leest u wat WOONopMAAT voor u doet.


Onderhoudsreglement bij het Onderhouds-ABC van WOONopMAAT

Het Onderhouds-ABC is onderdeel van de huurovereenkomst.

 1. Sommige werkzaamheden, die onder de verantwoordelijkheid van huurders vallen, voert WOONopMAAT uit of zijn collectief uitbesteed. U betaalt hiervoor een bijdrage via de servicekosten. Een voorbeeld hiervan is het schoonhouden van algemene ruimten en portieken.
 2. Alle reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid, onvoorzichtigheid, slordigheid of onjuist gebruik zijn altijd voor rekening van de huuurder. Dat geldt voor alle onderdelen uit het Onderhouds-ABC.
 3. Veranderingen in of aan de woning die door de huurder zelf zijn aangebracht, onderhoudt WOONopMAAT niet. De huurder is zelf verantwoordelijk voor deze veranderingen. Reparaties, vervanging en dergelijke aan deze veranderde zaken komen voor rekening van de huurder.
 4. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over het onderhoud en de vervanging van aangebrachte voorzieningen door de vorige huurder, dan zijn deze schriftelijke afspraken geldend. Dit is ongeacht wat er in het Onderhouds-ABC staat vermeld.

 
Zelf klussen aan uw woning?
Mag ik zelf wijzingen, aanpassingen, toevoegingen enzovoort aanbrengen aan de woning die ik van WOONopMAAT huur? In de meeste gevallen is het antwoord: 'ja', maar niet alle wijzigingen en aanpassingen zijn toegestaan. Voor wijzigingen die wel zijn toegestaan, moet in een aantal gevallen vooraf schriftelijk toestemming aan WOONopMAAT worden gevraagd. Zie hiervoor de Brochure Zelf klussen in uw woning.

WOONopMAAT stelde een aantal professionele kluswijzers op voor werkzaamheden die bewoners vaak zelf doen. Of het nu gaat om het aanleggen van electriciteit, het verfraaien van een wand of het aanbrengen van inbraakbeveiliging, in de kluswijzers kunt u lezen hoe u deze werkzaamheden het best kunt uitvoeren.Wij maakten ook een aantal videofilms over veel voorkomende werkzaamheden. In deze kluswijzers staan de voorwaarden die WOONopMAAT stelt bij zelfwerkzaamheid en ook advies en richtlijnen over te gebruiken materialen en wijze van toepassen.


Legionella
Legionella is een besmetting van drinkwater die bij inademing van vernevelde deeltjes levensgevaarlijk kan zijn.

De bacterie floreert vooral in waterleidingen met stilstaand water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. WOONopMAAT beheert en controleert op basis van de geldende wetgeving de waterinstallaties. In de bestrijding van legionella speelt u als bewoner een belangrijke rol. Als bewoner is het verstandig een aantal veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om besmetting te vermijden.

 • Als u langer dan één week op vakantie bent geweest, kan de legionellabacterie zich al in de leidingen hebben vermenigvuldigd. Draai daarom na langere afwezigheid alle warme en koude kranen helemaal open en laat deze minimaal 10 minuten krachtig doorstromen. Bij een gemengd tappunt moet het warm en koud water los van elkaar worden gespoeld. Spoel ook het toilet een paar maal door. Let u vooral op de douche, legionella is gevaarlijk als u kleine besmette waterdeeltjes inademt. Spoel de douche daarom door nadat u deze langer dan één week niet heeft gebruikt en leg de douchekop bij het spoelen in een emmer met water ter voorkoming van verneveling.
 • De buitenkraan is ook een risico. Spoel deze tien minuten door voordat u de tuin gaat besproeien. Indien u een tuinslang met sproeikop heeft aangebracht, legt u de sproeikop tijdens het spoelen in een emmer met water ter voorkoming van verneveling. Heeft u een ondergronds leidingnet aangelegd in uw tuin? Spoel dan ook dit netwerk door voor u gaat sproeien.
 • Laat alle zelf aangebrachte wijzigingen aan uw waterleidinginstallatie, bad of douche controleren door een erkend vakman.

 
Planmatig onderhoud
Dit gaat over grotere onderhoudswerkzaamheden. Wanneer voert WOONopMAAT schilderwerk uit in uw wijk? Zijn er grote klussen gepland in het komende jaar, waar u als huurder rekening mee moet houden? Op de pagina Planmatig onderhoud 2016 staat deze informatie in een handig overzicht.

Voorafgaand aan de planning worden de woningen geïnspecteerd. De projectleiders beoordelen of werkzaamheden inderdaad moeten worden uitgevoerd, of de uitvoering volgens planning gebeurt of dat het gewenst is om eerder of later met het werk te starten.