Huisbewaring

Huisbewaring

Huisbewaring

Huisbewaring

Ga je voor een periode langer dan twee maanden weg dan kun je iemand anders in je woning laten wonen, gedurende maximaal twaalf maanden. Je kunt huisbewaring aanvragen vanwege werk of studie buiten de regio, langdurige opname voor verpleging of een lange reis. Maar ook als je wil gaan samenwonen en niet meteen de huur van je woning wil opzeggen. Het is belangrijk om dit goed te regelen omdat je anders het risico loopt je woning kwijt te raken.

Wat is een huisbewaring?
Bij een huisbewaring past een persoon (huisbewaarder) tijdens je afwezigheid op je woning. Dat kan bijvoorbeeld een vriend, kennis of familielid zijn.

Hoe werkt het?
Als je een huisbewaarder in je woning wilt laten wonen dan vragen wij je hier een schriftelijke aanvraag voor te doen. Hier kun je het aanvraagformulier op de website voor gebruiken. Belangrijk is dat je als huurder altijd toestemming aanvraagt voor je vertrekt! Deze aanvraag lever je minimaal vier weken voor vertrek in. Woonopmaat beoordeelt de aanvraag en bij akkoord wordt er een verklaring ondertekend door alle partijen. De huurovereenkomst tussen de huurder en Woonopmaat blijft gedurende de huisbewaring bestaan. Je mag als huurder geen hogere vergoeding aan de huisbewaarder vragen dan de huur die je aan Woonopmaat betaalt. Je mag geen overname en/of bemiddelingskosten vragen.

Hoe lang mag je je woning huisbewaring geven?
De overeenkomst mag worden aangegaan voor maximaal twaalf maanden. Verlenging is niet mogelijk.

Wanneer kan ik huisbewaring aanvragen?

 • In verband met werk of studie buiten de regio/buitenland
 • In verband met langdurige verpleging of verzorging elders
 • Bij “proef samenwonen”
 • Als je een lange reis gaat maken
 • Andere zwaarwegende redenen

De hoofdhuurder moet de noodzaak van de huisbewaring aantonen door een kopie te overleggen van de reispapieren, de arbeids- of studieovereenkomst, waaruit de duur van de overeenkomst blijkt, een verklaring waaruit de medische noodzaak blijkt bij langdurige opname. Bovendien kan huisbewaring bij “proef samenwonen”. Je kunt dan maximaal twaalf maanden lang proberen of samenwonen een goed idee is.

De huisbewaarder heeft geen enkel recht op de woning of op vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaring.

Keer je na afloop van de periode van huisbewaring niet terug naar je woning, dan moet de huisbewaarder de woning verlaten. Blijft de huisbewaarder in de woning, dan is er sprake van illegale bewoning en wordt er een ontruimingsprocedure tegen de huisbewaarder gestart. De daaruit voorvloeiende koste zijn dan voor haar/zijn rekening.

Voorwaarden
Aan het huisbewaring zijn een aantal voorwaarden verbonden:

Voorwaarden huurder:

 • Je woont minimaal 2 jaar in de woning
 • Je mag je woning eens in de vijf jaar in huisbewaring geven
 • De huurder blijft gedurende de huisbewaring verantwoordelijk voor de huurbetaling en overige contractuele voorwaarden.
 • Er mag geen huurachterstand en/of overlast zijn geweest in de afgelopen 2 jaar
 • Je tekent vooraf een huuropzegging
 • Er mogen geen plannen zijn voor groot onderhoud aan de woning op korte termijn

Voorwaarden huisbewaarder:

 • De huisbewaarder is minimaal 18 jaar of ouder.
 • Huisbewaring wordt niet toegestaan aan gezinnen met minderjarige kinderen.
 • De huisbewaarder mag niet over zelfstandige woonruimte beschikken.
 • Bij huisbewaring houden we rekening met voorwaarden die gelden voor het complex, denk aan een leeftijdseis. 

Aanvullende voorwaarden bij ‘proef samenwonen’:

Vraag je huisbewaring aan in het kader van ‘proef samenwonen’ dan zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing:

 • Je mag niet gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met je partner.
 • Je mag geen woning hebben gekocht met je partner of een gezamenlijke hypotheekschuld hebben.
 • Je mag geen woning gaan huren samen met uw partner.
 • Wij vragen je een kopie van het koop- of huurcontract van je partner in te leveren.  

Voldoe je niet aan alle bovengenoemde voorwaarden, dan heeft Woonopmaat de mogelijkheid je aanvraag af te wijzen.

Afspraken tussen huurder en huisbewaarder
Wij raden je aan een aantal afspraken op papier te zetten met je huisbewaarder. Maak afspraken met elkaar over bijvoorbeeld de huurbetaling en de opzegtermijn. Het kan zijn dat je eerder terug wilt keren naar huis. Als de huisbewaarder niet wil vertrekken moet je naar de rechter. Woonopmaat speelt hier geen rol in en bemoeit zich niet met de afspraken die jullie met elkaar maken.

Beëindiging van huisbewaring
Huisbewaring eindigt aan het einde van de afgesproken periode, je moet je dan melden met legitimatie aan de balie.

Belangrijke informatie

 • Kom je in aanmerking voor huurtoeslag, dan komt deze te vervallen voor de periode dat de huisbewaring loopt. Ook de huisbewaarder kan geen huurtoeslag krijgen.
 • Bij je aanvraag voor huisbewaring teken je een huuropzegging. Als je na afloop van de huisbewaringsperiode niet terugkeert naar je woning zeggen wij je huurovereenkomst op.
 • Wij raden je aan om iemand te machtigen om je te vertegenwoordigen bij alle aangelegenheden die voortvloeien uit de nakoming van de huurovereenkomst.
 • Wij berekenen € 12,50 administratiekosten voor huisbewaring.

Hoe kan ik een huisbewaring aanvragen?
Je kunt een huisbewaring aanvragen door een formulier in te vullen. Klik op onderstaande link om een aanvraagformulier te downloaden.

Dit kun je mailen naar verhuur@woonopmaat.nl

Woonopmaat heeft 4 weken om de aanvraag te verwerken. 

Huisbewaring aanvragen PDF