Wat is woonfraude?

Wat is woonfraude?

Snel naar

  Wat is woonfraude?

  Wat is woonfraude?

  Wij verhuren een woning aan een huurder zodat hij er zelf in kan wonen. Dit geldt voor onze sociale huurwoningen en de vrije sector huurwoningen. Woonopmaat verwacht dat de huurder binnen acht weken na ondertekening van het huurcontract in de woning woont. Soms doet een huurder dit niet of wordt de woning niet gebruikt als woonruimte. Er is sprake van woonfraude als de huurder:

  • Zonder onze toestemming anderen in de woning laat wonen,
  • De woning (via Airbnb) verhuurt, bijvoorbeeld aan toeristen,
  • De woning niet bewoont,
  • De woning niet (alleen) gebruikt om in te wonen, maar ook voor andere (bedrijfs-)activiteiten zoals het kweken van hennep of voor prostitutie.
   Het gebruiken van een woning voor verkoop van drugs, wapens, hennepteelt of prostitutie is nooit toegestaan. Ook mag een woning niet als opslagplaats of bedrijfsruimte worden gebruikt.
  • Er sprake is van toewijzingsfraude.

  Voor lange tijd leeg laten staan van de woning
  De huurwoning staat leeg. Een huurwoning mag niet langer dan vijf maanden per jaar leeg staan. Dit staat in onze Algemene Huurvoorwaarden. Als je een woning huurt, hoor je er je hoofdverblijf te hebben. Dit betekent dat je vier tot vijf nachten per week in de woning bent om te eten, drinken en te slapen. Ben je langer afwezig, bijvoorbeeld door lang verblijf in het buitenland, dan kun je je woning voor maximaal twaalf maanden in huisbewaring geven. Dat geldt ook als je wilt ‘proef samenwonen’, als je voor langere tijd wordt opgenomen in een zorginstelling of in de gevangenis zit.

  Huisbewaring moet je vooraf aanvragen. Laat je je huurwoning voor lange tijd leeg staan zonder toestemming van Woonopmaat, dan nemen wij de woning terug. Voor meer informatie over huisbewaring neem je contact op met de afdeling Verhuur.

  Toewijzingsfraude
  Een kandidaat levert gegevens aan als Woonopmaat een woning gaat toewijzen. Er is sprake van fraude als een kandidaat niet eerlijk is geweest over zijn inkomen, gezinssamenstelling of de documenten heeft vervalst die nodig zijn voor de toewijzing van de woning. Zoals bijvoorbeeld de verhuurdersverklaring. Hebben wij een vermoeden van fraude dan nodigen wij je uit voor een gesprek. Je mag dan jouw kant van het verhaal uitleggen. Bij toewijzingsfraude eisen wij altijd opzegging van het huurcontract.

  Waarom bestrijden wij woonfraude?

  Waarom bestrijden wij woonfraude?

  De gemeenten Heemskerk en Beverwijk als Woonopmaat willen dat de woonruimtes in die regio’s zo eerlijk mogelijk verdeeld worden.

  Huurders moeten veilig en prettig kunnen wonen. Daarom zijn er regels voor het huren en verhuren van een woning.

  Door illegaal onder te (ver)huren ontduiken mensen de toewijzingsregels van Woningnet. Hierdoor moeten andere die een woning zoeken nog langer wachten. Woonfraude gaat vaak samen met een lage betrokkenheid in de buurt. Dit verbeterd de leefbaarheid in de buurt niet.

  Wat doet Woonopmaat tegen woonfraude?

  Wat doet Woonopmaat tegen woonfraude?

  Woonopmaat heeft een zero-tolerance beleid als het gaat om drugs en wapens.

  Na een melding starten wij een onderzoek. Als hieruit woonfraude blijkt, vragen wij aan de huurder om de huur van de woning op te zeggen. Werkt de huurder niet mee, dan vragen wij de rechtbank om de huurovereenkomst te beëindigen. Dan raakt de huurder zijn woning kwijt en is verantwoordelijk voor het betalen van de juridische kosten.

  Ook kan de rechtbank hoge boetes uitdelen. Illegale onderhuur kost € 5000 en het kweken van hennep kost € 10.000.

  Procedure stopzetten huurcontract
  Als er sprake is van een drugslocatie in een huurwoning of een daarbij behorend bijgebouw, start Woonopmaat een juridische procedure. Wij vragen de rechter het huurcontract stop te zetten. In dat geval betaal jij de juridische kosten en alle schade die Woonopmaat lijdt. De komende vijf jaar heb je geen recht op een andere corporatiewoning en word je strafrechtelijk vervolgd. Dit leidt tot een boete, taakstraf of gevangenisstraf met eventueel een strafblad.

  Heb je een uitkering? Je loopt dan risico op stopzetting en terugbetaling van je ontvangen uitkering.

  Ik heb een vermoeden van woonfraude. Hoe kan ik dat melden?

  Ik heb een vermoeden van woonfraude. Hoe kan ik dat melden?

  Je kunt woonfraude bij ons melden via het formulier Melden Woonfraude. Je kunt ook contact opnemen via ons telefoonnummer: 0251-256010, schriftelijk Postbus 20, 1960 AA Heemskerk of via post@woonopmaat.nl

  Je blijft anoniem als je woonfraude meldt. Je hoeft ons niets te bewijzen, want wij starten direct ons eigen onderzoek. Je mag wel jouw contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) doorgeven. Wij kunnen je dan vragen om extra informatie. Dit is niet verplicht.

  Woonfraude in woningen van een andere woningcorporatie kun je melden bij die corporatie.

  Hennepkwekerijen melden

  Hennepkwekerijen melden

  Hennepkwekerijen vergroten het risico op brandgevaar, lekkages, schimmel en criminele activiteiten in uw buurt. Ook is het een strafbaar feit. Heeft u een vermoeden? Meld het bij de politie (0900 - 8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800 - 7000).

  Zijn er situaties waarin ik mijn woning wel mag doorverhuren?

  Zijn er situaties waarin ik mijn woning wel mag doorverhuren?

  In sommige gevallen staan wij toe dat je je woning geheel of voor een deel aan iemand anders verhuurt of in lening geeft. Je hebt hiervoor wel schriftelijke toestemming nodig! Je kunt onze toestemming aanvragen door ons een brief te sturen waarin je onderstaande gegevens vermeldt:

  • de naam van de onderverhuurder(s),
  • de onderhuurprijs, deze mag niet hoger zijn dan de helft van de kale huurprijs,
  • de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. 

  Wij laten je schriftelijk weten of - en eventueel onder welke voorwaarden - wij je toestemming geven.

  LET OP!
  Inschrijven bij de gemeente alleen als er toestemming van de corporatie is. Inschrijving bij de gemeente betekent niet automatisch dat je toestemming van de corporatie hebt.