Overlast

Overlast

Overlast

Overlast

Bij ernstige overlast of een conflict tussen twee buren kan Woonopmaat adviseren, bemiddelen of, indien noodzakelijk, ingrijpen om een probleem op te lossen.

Wat te doen bij ernstige overlast?
Als meerdere huurders last van een huurder hebben omdat deze vaak ernstige overlast veroorzaakt (bijvoorbeeld door openbare dronkenschap, wietteelt of geluidsoverlast) en als zij deze klachten schriftelijk bij Woonopmaat melden, dan onderneemt Woonopmaat actie. Je kunt de overlast melden met het overlastformulier. Het is goed om te weten dat Woonopmaat ook tegenover overlastveroorzakers de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht neemt. Het is erg belangrijk dat een gedetailleerd dossier over de overlast wordt opgebouwd en dat je alles wat van belang is nauwkeurig documenteert. Problemen kunnen dan ook meestal niet op zeer korte termijn worden opgelost. 
 
Bemiddelen
Woonopmaat is als verhuurder bij overlast of ruzie tussen twee buren eigenlijk geen partij. Wij gaan ervan uit dat je als volwassenen onderling je problemen kunt bespreken en oplossen. Voor huurders die overlast ondervinden van hun buren, is door Woonopmaat het zogenaamde burenboekje ontwikkeld. Je kunt het downloaden; op verzoek stuurt Woonopmaat het boekje toe. Als je er toch niet uitkomt, dan kan Woonopmaat een van haar burenbemiddelaars van de afdeling sociale woondiensten inschakelen.

Hennep

Hennepteelt leidt tot huisuitzetting
Woonopmaat hanteert een zero-tolerance beleid bij hennepkweek. Alle vormen van het kweken van hennep, zoals stekken, knippen of drogen zijn gevaarlijk, illegaal en dus strafbaar. Woonopmaat pakt daarom huurders met een hennepkwekerij keihard aan. Betrapt? Naast de kosten die je moet betalen, waaronder alle schade die Woonopmaat lijdt, starten wij altijd een procedure tot huisuitzetting. Via deze weg wordt ontruiming van de woning en ontbinding van het huurcontract gevraagd; je wordt je huis uitgezet. De komende vijf jaar heb je geen recht op een andere corporatiewoning. Ook word je strafrechtelijk vervolgd. Dit leidt tot een boete, taakstraf of gevangenisstraf met eventueel een strafblad. Heb je een uitkering? Je loopt kans op stopzetting en/of terugvordering van je ontvangen uitkering.

Help hennep je buurt uit
Vermoed je een hennepkwekerij in je buurt? Twijfel niet om deze aan te geven. Ook al ben je er niet helemaal zeker van. Hennepteelt is levensgevaarlijk, voor de kweker zelf, voor omwonenden en hulpverlenende instanties én gaat vaak gepaard met criminaliteit.

Neem contact op met Woonopmaat of bel met de politie, telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

Woonfraude

Je mag je woning niet onderverhuren of aan anderen in bruikleen geven. Verhuur je (een deel van) de woning onder of geef je deze geheel of gedeeltelijk aan anderen in gebruik zonder onze toestemming dan blijf je verantwoordelijk voor de woning. Op jou rust de bewijslast dat je onafgebroken het hoofdverblijf in de woning hebt behouden. Ook draag je alle inkomsten die je door onderhuur hebt verkregen aan ons af.

In sommige gevallen staan wij toe dat je je woning geheel of gedeeltelijk wilt onderverhuren of in bruikleen wilt geven. Je hebt hiervoor onze schriftelijke toestemming nodig. Hiervoor stuur je ons een brief waarin je onderstaande gegevens vermeldt:

  • de naam van de onderverhuurder(s).
  • de onderhuurprijs, deze mag niet hoger zijn dan de helft van de kale huurprijs.
  • de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. 

Wij laten je schriftelijk weten of, en eventueel onder welke voorwaarden, wij je toestemming verlenen.