Last en overlast

Last en overlast

Snel naar

  Buurtbemiddeling Beverwijk en Heemskerk

  Buurtbemiddeling Beverwijk en Heemskerk

  Last van je buren  - Buurtbemiddeling Beverwijk en Buurtbemiddeling Heemskerk
  In Beverwijk en Heemskerk werkt Woonopmaat samen met Buurtbemiddeling. Wij verwijzen huurders die last van buren ervaren naar hen door. Buurtbemiddeling is een onafhankelijke organisatie. Zij hebben bemiddelaars die kunnen helpen bij gesprekken tussen jou en je buren. Ze proberen te helpen om samen oplossingen te bedenken en daar afspraken over te maken. Ben je nieuwsgierig naar wat Buurtbemiddeling te bieden heeft? Woon je in Beverwijk kijk dan op de website www.buurtbemiddelingbeverwijk.nl. Woon je in Heemskerk kijk dan op de website www.buurtbemiddelingheemskerk.nl.

  Ondanks een bemiddelingsgesprek heb ik nog steeds last van mijn buren. Hoe nu verder?
  Als je een bemiddelingsgesprek met de buren hebt gehad en toch last van de buren blijft ervaren, dan is dat erg vervelend. Je kan dan contact opnemen met Woonopmaat. Woonopmaat kan je adviseren hoe je het beste nogmaals het gesprek aan kunt gaan met de buren. Houd er rekening mee dat Woonopmaat niet alles kan oplossen.  

   

  Last en overlast

  Last en overlast

  Verschillende zaken kunnen van invloed zijn op je woonplezier. De omgeving, de straat waarin je woont en je buren kunnen hierbij een rol spelen. We wonen in Nederland dicht bij elkaar en de kans dat je de buren hoort is groot. Het is prettig als je goed contact hebt met je buren. Goed contact zorgt voor meer begrip voor elkaar waardoor irritaties minder snel ontstaan. Last hebben van je buren en overlast ervaren van je buren is niet hetzelfde.
  Wij leggen je het verschil uit.

  Last van de buren
  Last kan worden ervaren door woon- en leefgeluiden zoals dichtslaande deuren, spelende kinderen, het horen lopen van je buren door hun woning, het blaffen van een hond  of overhangende takken van een boom in de tuin. Een burenruzie valt ook onder last. Bij een burenruzie hebben buren last van elkaar. Vaak is niet duidelijk wie de veroorzaker is. Bij last ligt de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het probleem bij de buren onderling. Bij last kun je contact opnemen met Buurtbemiddeling. Zij organiseren een bemiddelingsgesprek tussen jou en de buren.

  Overlast van de buren
  Er is sprake van overlast als de overlast ernstig is, langdurig aanhoudt en met herhaling plaatsvindt. Denk aan regelmatig ernstige geluidsoverlast in de avond en nacht, overlast als gevolg van drank- en drugsgebruik en/of overlast dat ontstaat door verward gedrag. Bij overlast start Woonopmaat een onderzoek, of kan er worden opgetreden tegen de huurder die overlast veroorzaakt.

  Hoe kun je Woonopmaat laten weten dat je overlast ervaart?
  Via onze website kun je een overlastformulier invullen.

  Let hierbij op dat:

  • Woonopmaat geen anonieme overlastmeldingen in behandeling neemt. Jouw eigen adres en het adres van de overlastveroorzaker(s) moet je dus altijd aan ons bekend maken.
  • Je eerst zelf de overlast bespreekt met de overlastveroorzaker(s), vóórdat je een overlastmelding bij ons doet. Vaak helpt dit al om de overlast op te lossen/te stoppen! 

  Het is goed om te weten dat Woonopmaat ook tegenover de overlastveroorzaker(s) de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht neemt. Het is belangrijk dat er een gedetailleerd dossier over de overlast wordt opgebouwd en dat alles wat van belang is goed wordt bijgehouden. Wij vragen vaak om een overlastdagboek bij te houden en dit eens in de week naar ons toe te sturen. Zo krijgen we inzicht waar de overlast uit bestaat en hoe vaak dit gebeurt. Onthoudt dat overlastproblemen vaak niet op korte termijn kunnen worden opgelost en soms helemaal niet kunnen worden opgelost.

  Top 10 wooncomplexen

  Om de leefbaarheid te waarborgen hanteert Woonopmaat een aantal regels, een zogenaamde top 10. Elk wooncomplex heeft zijn eigen top 10. 
  Je vindt hier de top 10 per complex.