Overlast

Overlast

Overlast tijdens Corona

Overlast tijdens Corona

Overlast van de buren tijdens de coronacrisis?
Iedereen is nu vaker thuis dat kan tot irritaties leiden. 
Wij vragen om een beetje begrip voor elkaar. 
We moeten het samen doen, lees nu ons artikel hierover.

Overlast

Overlast

Als er sprake is van ernstige overlast of een conflict tussen buren kan Woonopmaat adviseren, bemiddelen of, indien noodzakelijk, ingrijpen.

Wat te doen bij ernstige overlast?
Als meerdere huurders ernstige overlast hebben van een huurder (bijvoorbeeld door openbare dronkenschap, wietteelt of ernstige geluidsoverlast) en als zij deze klachten schriftelijk bij Woonopmaat melden, ondernemen wij actie.

Je kunt de overlast melden met het overlastformulier.
Let hierbij op dat:

  • anonieme overlastmeldingen niet in behandeling worden genomen. Jouw eigen adres en het adres van de overlastveroorzaker(s) moet je dus altijd aan ons kenbaar maken.
  • vóórdat je een overlastmelding bij ons doet, je eerst zelf de overlast moet (proberen te) bespreken met de overlastveroorzaker(s). Vaak helpt dit al om de overlast op te lossen/te stoppen! 

Het is goed om te weten dat Woonopmaat ook tegenover de overlastveroorzaker(s) de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht neemt. Het is erg belangrijk dat er een gedetailleerd dossier over de overlast wordt opgebouwd en dat alles wat van belang is nauwkeurig wordt gedocumenteerd. Onthoud dan ook dat overlastproblemen vaak niet op korte termijn kunnen worden opgelost. 
 
Bemiddelen
Woonopmaat is als verhuurder bij overlast of ruzie tussen buren eigenlijk geen partij. Wij gaan ervan uit dat je onderling zelf je problemen kunt bespreken en oplossen. Om huurders hierbij te helpen, hebben wij het zogenaamde burenboekje ontwikkeld. Dit boekje kun je downloaden. Op verzoek kunnen wij je het boekje eventueel ook toesturen.

Als je er toch uiteindelijk niet uitkomt met je buren, kan Woonopmaat een van haar burenbemiddelaars van de afdeling Sociale Woondiensten inzetten om te proberen de problemen samen op te lossen.

Top 10 wooncomplexen

Om de leefbaarheid te waarborgen hanteert Woonopmaat een aantal regels, een zogenaamde top 10. Elk wooncomplex heeft zijn eigen top 10. 
Je vindt hier de top 10 per complex.

Hennep

Hennepteelt leidt tot huisuitzetting
Woonopmaat hanteert een zero-tolerance beleid bij hennepkweek. Alle vormen van het kweken van hennep, zoals stekken, knippen of drogen zijn gevaarlijk, illegaal en dus strafbaar. Wij pakken daarom huurders met een hennepkwekerij keihard aan. Betrapt? Naast de kosten die je moet betalen, waaronder alle schade die Woonopmaat lijdt, starten wij altijd een procedure tot huisuitzetting. Via deze weg wordt ontruiming van de woning en ontbinding van de huurovereenkomst gevraagd; je wordt je huis uitgezet. Daarnaast heb je de komende vijf jaar geen recht op een andere corporatiewoning en word je strafrechtelijk vervolgd. Dit leidt tot een boete, taakstraf of gevangenisstraf met eventueel een strafblad. Heb je een uitkering? Je loopt dan de kans op stopzetting en/of terugvordering van je ontvangen uitkering.

Help hennep je buurt uit
Vermoed je een hennepkwekerij in je buurt? Twijfel dan niet om deze aan te geven, ook al ben je er niet helemaal zeker van. Hennepteelt is levensgevaarlijk, voor de kweker zelf, maar ook voor omwonenden en hulpverlenende instanties, én gaat vaak gepaard met criminaliteit.

Neem contact op met Woonopmaat of bel met de politie, telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

Woonfraude

Je mag (een deel van) je woning niet onderverhuren of aan anderen in bruikleen geven. Doe je dit toch zonder onze toestemming dan blijf jij verantwoordelijk voor de woning. Op jou rust de bewijslast dat je onafgebroken het hoofdverblijf in de woning hebt behouden. Ook moet je alle inkomsten die je door onderhuur hebt verkregen aan ons afdragen.

In sommige gevallen staan wij toe dat je je woning geheel of gedeeltelijk onderverhuurt of in bruikleen geeft. Je hebt hiervoor wel onze schriftelijke toestemming nodig! Je kunt onze toestemming aanvragen door ons een brief te sturen waarin je onderstaande gegevens vermeldt:

  • de naam van de onderverhuurder(s).
  • de onderhuurprijs, deze mag niet hoger zijn dan de helft van de kale huurprijs.
  • de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. 

Wij laten je schriftelijk weten of, en eventueel onder welke voorwaarden, wij je toestemming verlenen.