Heb je een klacht over ons?

Heb je een klacht over ons?

Klachten

Om wat voor klachten gaat het? Ter verduidelijking noemen we een aantal voorbeelden. Je kunt natuurlijk met iedere klacht bij ons terecht.

Onze dienstverlening; het kan zijn dat je niet tevreden bent over de manier waarop je bent behandeld door één van onze medewerkers, of je hebt nog geen antwoord gehad op een brief die je ons hebt gestuurd.

De buren; waar mensen samen wonen en leven, kan een conflict ontstaan. Kom je er niet meer uit met uw buren, dan kunnen wij helpen met bemiddelen. Meer informatie vind je in ons Burenboekje

Onderhoud; het kan voorkomen dat je vindt, dat een onderhoudsverzoek niet correct is afgehandeld. Misschien is het probleem niet verholpen, of zijn afspraken niet nagekomen.

De huurprijs; er zijn regels en wetten die bepalen hoe hoog een huurprijs mag zijn en op welke manier een huurprijs wordt vastgesteld. Toch kan het voorkomen dat je het niet eens bent met de huurprijs of met de jaarlijkse huurverhoging. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid of de Huurcommissie.

Huur betalen; het kan gebeuren dat je problemen hebt met het betalen van de huur. Meer informatie vind je onder Huurovereenkomst - Achterstand in betalen.

Hoe meldt je een klacht?
Je kunt een klacht op de volgende manieren bij ons indienen:

  • Je schrijft een brief en stuurt die naar
    Woonopmaat, Postbus 20, 1960 AA  Heemskerk.
  • Je komt langs op ons kantoor en samen met één van onze medewerkers wordt je klacht op papier gezet.
  • Je stuurt een e-mail naar post@woonopmaat.nl.
  • Je belt ons op.

Het is belangrijk dat je in de brief of in het e-mailbericht duidelijk de datum, omschrijving van de klacht, en je naam, adres en telefoonnummer vermeldt. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met je privacy. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Hoe gaat het verder?
Zodra wij je klacht hebben ontvangen, doen wij er alles aan om tot een bevredigende oplossing te komen. Voor goede informatie over de aard van de klacht kan een medewerker van ons telefonisch contact met je opnemen of je persoonlijk bezoeken.

Wanneer krijg je antwoord?
Als wij de klacht direct kunnen verhelpen, nemen wij binnen één dag contact met je op. Lukt dat niet, dan informeren wij je over de afhandeling van je klacht. Wij streven er naar om alle klachten binnen twee weken af te handelen.

Geschillenadviescommissie
Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht? Dan kan je naar de Geschillenadviescommissie.
We gaan er natuurlijk vanuit dat we gezamenlijk je klacht naar tevredenheid kunnen oplossen. Als je tevreden bent, zijn wij dat ook. Het kan natuurlijk voorkomen dat je niet tevreden bent over de wijze waarop wij je klacht hebben afgehandeld. In dat geval kan je je richten tot de Geschillenadviescommissie van Woonopmaat. In deze adviescommissie zitten drie leden. Eén namens de Huurdersbelangenvereniging, één namens de verhuurder en er is een onafhankelijk voorzitter met een juridische achtergrond. In het reglement van de geschillenadviescommissie kan je precies lezen hoe de commissie werkt. Het secretariaat van deze onafhankelijke commissie is te bereiken via Postbus 20, 1960 AA Heemskerk of per mail geschillenadviescommissie@woonopmaat.nl