Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over het beheer van huurwoningen bij Woonopmaat, bijvoorbeeld:

Vragen per onderwerp

Huurdersinformatie

Huurdersinformatie

 • Wat is een huurovereenkomst?
  Als je een woning huurt bij Woonopmaat dan sluit je een huurovereenkomst met ons af. In deze overeenkomst staat onder andere wie de woning huurt, wat het adres is en het huurbedrag dat je moet betalen.
 • Waar kan ik terecht met vragen over de woning?

  De wijkopzichter helpt je graag! Wij willen graag dat je je thuis voelt in je woning. Je mag het interieur van de woning aan jouw wensen aanpassen. Voor sommige aanpassingen heb je toestemming nodig van Woonopmaat. Die kan je schriftelijk krijgen van de wijkopzichter. Als je van tevoren je plannen met hem bespreekt is er veel mogelijk.

 • Bij wie kan ik terecht met technische vragen over mijn woning en woonomgeving?

  Ons woningbezit is ingedeeld in vier wijken. Het dagelijks en wijkbeheer in de wijk wordt uitgevoerd door een vast, herkenbaar team dat bestaat uit een wijkopzichter, een technisch servicemedewerker en dikwijls één of meer complexbeheerders. Je kunt contact opnemen met de wijkopzichter via 0251 - 256010.

 • Mag ik muren verwijderen of bijplaatsen in mijn woning

  Ja, maar alleen met schriftelijke toestemming vooraf van Woonopmaat. Verandering van de indeling van de woning kan de verhuurbaarheid namelijk ernstig schaden. Bovendien kunnen binnenwanden ook onderdeel zijn van het draagsysteem van de woning. Vraag daarom aan de wijkopzichter vooraf schriftelijk toestemming voordat je muren gaat bijplaatsen of verwijderen. Meer informatie over zelf klussen in je woning vind je in de brochure 'Zelf klussen in uw woning'.

 • Mag ik huisdieren houden?

  Ja dat mag, behalve in sommige woongebouwen voor senioren, verzorgingshuizen en in sommige woongroepen. Informeer naar de regels van jouw verzorgingshuis of woongroep. Wij gaan er wel vanuit dat je verstandig omgaat met deze vrijheid. Liever geen zeven katten in een klein huis, of grote honden in een appartement met een klein balkon. Volgens het huurcontract mag je jouw buren geen overlast bezorgen, dus ook niet door middel van jouw huisdieren. Gebeurt dat wel, dan treedt Woonopmaat als verhuurder op tegen de overlast en zorgt ervoor dat het eindigt. In het uiterste geval stappen wij naar de rechter om ontbinding van de huurovereenkomst te vragen. Aan kandidaathuurders stelt Woonopmaat de vraag hoeveel huisdieren zij willen houden. Om overlast te voorkomen, kijkt Woonopmaat naar het aantal en de soort huisdieren in relatie tot het woningtype. Woonopmaat mag om deze reden een kandidaat weigeren.

Huur betalen

Huur betalen

 • Wanneer moet ik de huur betalen?
  De huur betaal je vooraf. Dat betekent dat het huurbedrag vóór de eerste dag van iedere maand op de bankrekening van Woonopmaat moet staan.
 • Hoe kan ik de huur betalen?
  Het makkelijkste voor beide partijen is als je de huur betaalt via een automatische incasso-opdracht. Je machtigt Woonopmaat en wij zorgen ervoor dat maandelijks op het juiste tijdstip het juiste huurbedrag wordt overgeschreven. Je kan de machtigingskaart opvragen bij Woonopmaat. Je kan ook zelf iedere maand voor tijdige betaling zorgdragen. Houd er rekening mee dat de overschrijving van de huur naar de rekening van Woonopmaat enkele dagen kan duren. Let er bij een periodieke overboeking op dat je de huurprijswijzigingen aanpast.
 • Waaruit bestaat de huurprijs?
  De huur bestaat uit twee delen, de netto huur en de servicekosten. De netto huur is berekend op basis van het woningwaarderingsstelsel. Een aantal punten die de kwaliteit van de woning vertegenwoordigen vermenigvuldigd met een bedrag per punt. Servicekosten is een bedrag voor extra diensten en voorzieningen, zoals collectieve verwarming, lift en schoonmaak. Kosten specifiek voor deze woning die rechtstreeks aan de huurder worden doorberekend. Voor servicekosten betaal je voorschotten en één keer per jaar ontvang je een afrekening.
 • Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
  Ben je het met deze verhoging niet eens, dan kan je bezwaar maken bij de Huurcommissie. De Huurcommissie toetst de redelijkheid van de huurverhoging. Als volgens het woningwaarderingssysteem de prijs van de woning de maximale huur niet overschrijdt en het huuraanpassingspercentage niet boven het maximaal toegestane percentage ligt, dan beoordeelt de Huurcommissie doorgaans de verhoging als redelijk. Persoonlijke omstandigheden, zoals een laag inkomen, zijn geen reden voor de Huurcommissie om de huurverhoging niet redelijk te verklaren.
 • Welke actie onderneemt Woonopmaat bij een huurachterstand?
  Als je de huur vergeet te betalen of te laat betaalt, sturen wij je een herinnering. Reageer je niet op onze herinneringen, dan geven wij de vordering uit handen aan de deurwaarder. Het is natuurlijk verstandig een dergelijke achterstand te voorkomen. Inschakeling van de deurwaarder leidt tot extra en onnodige kosten die voor jouw rekening komen. Bij een huurachterstand van drie maanden vragen wij een ontruimingsvonnis aan. Onze medewerkers kunnen je mogelijk helpen een huurachterstand af te lossen door middel van een kosteloze afbetalingsregeling. Hiermee voorkom je het ontstaan van verdere achterstanden. Zijn de problemen groter, dan kunnen wij een bemiddelende rol spelen met de schuldhulpverlening van de gemeente Heemskerk of Beverwijk, afhankelijk van waar je woont.
 • Kan ik de huur contant betalen?

  Betalen met contant geld is om veiligheidsredenen niet mogelijk. Je kan wel je huur voldoen via pinbetaling op ons kantoor aan de Jan Ligthartstraat in Heemskerk.

Onderhoud

Onderhoud

 • Kan ik huurdersonderhoud ook door Woonopmaat laten uitvoeren?
  Met het nieuwe Onderhouds - ABC is er bijna geen Huurdersonderhoud meer. Woonopmaat neemt veel meer voor haar rekening dan de wet voorschrijft en ook veel meer dan andere verhuurders. Voor de enkele zaken die overblijven zoals behangen en schilderen in de woning, kan je zelf naar eigen smaak aan de slag.
 • Hoe meld ik een onderhoudsverzoek?

  Hoe je een onderhoudsverzoek kunt indienen vind je op de pagina onderhoud.

Huur opzeggen

Huur opzeggen

 • Waarom kan ik het huuropzeggingsformulier niet mailen?
  Het formulier kun je niet naar ons e-mailen, omdat wij jouw handtekening nodig hebben voor de huuropzegging. Je moet het formulier daarom uitprinten, ondertekenen en aangetekend versturen naar Woonopmaat. Let op: veel huurcontracten staan op twee namen. Vergeet niet jouw medehuurder ook de opzegging te laten ondertekenen anders is de huuropzegging niet geldig. Het huuropzeggingsformulier vind je op de pagina huurdersinformatie. Alles over het opleveren van de woning bij huurbeëindiging kan je bekijken op de video Voor- en eindoplevering bij Woonopmaat.
 • Hoe zeg ik de huur op?
  De huur kan alleen schriftelijk en aangetekend worden opgezegd. Een huuropzegging is een juridisch onomkeerbare handeling waarvoor wij jouw handtekening nodig hebben. Om jouw huuropzegging direct in behandeling te kunnen nemen, is het van belang dat je ons alle noodzakelijke gegevens verstrekt. Je kunt de huur op iedere gewenste dag en datum opzeggen. Je hebt wel altijd een opzegtermijn van één maand. Als je door omstandigheden na het opzeggen van de huur toch meer tijd nodig hebt voor de verhuizing, of je wilt met de nieuwe huurder onderhandelen over overname, dan kan je in sommige gevallen de woning voor enkele dagen langer huren. Hiervoor neem je persoonlijk contact met ons op zodat wij met je kunnen overleggen over de mogelijkheden. Het huuropzeggingsformulier vind je op de pagina huurdersinformatie.
 • Moet ik mijn woning in de oude staat brengen als ik verhuis?
  Nee, dat hoeft niet. Woonopmaat stelt echter wel voorwaarden aan de wijze waarop je jouw woning aan ons oplevert. Je krijgt deze voorwaarden automatisch schriftelijk thuis gestuurd, meestal binnen vijf werkdagen nadat je de huur hebt opgezegd. In het kort verwacht Woonopmaat van je dat: 1. de woning leeg is, ook de vloerbedekking die niet door de nieuwe huurder is overgenomen moet worden verwijderd. 2. de woning schoon is, lijmresten van vloerbedekking en dergelijke moeten zijn verwijderd. 3. de woning- en de badkamer-, toilet- en keukeninrichting heel is. 4. het binnenschilderwerk is uitgevoerd in kleuren die in één keer dekkend overschilderbaar zijn, in (nuances van) wit. 5. het plafond geschilderd is in (nuances van) de kleur wit. 6. geen muren zijn verwijderd of bijgeplaatst zonder toestemming. 7. geen op- of aanbouwen zijn geplaatst zonder toestemming. Voor huurders met een doe het zelf contract geldt uiteraard dat zij de woning mogen opleveren zonder badkamer-, toilet- of keukeninrichting. De uiteinden van leidingen en afvoeren moeten wel vakkundig zijn afgedicht.
 • Mag ik gordijnen, vloerbedekking en dergelijke overdragen aan de nieuwe huurder als ik verhuis?

  Woninginrichting mag je ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Vaak is het zelfs toegestaan om dingen die aan het huis of de grond vastzitten, zoals zonneschermen en tuininrichting aan de nieuwe huurder over te doen. Vraag aan de wijkopzichter om op het formulier van de voor- of eindoplevering vast te leggen welke zaken je aan de nieuwe huurder mag overdoen. Maar let op: Niet-roerende zaken (dingen die aan het huis vastzitten) mogen alleen aan de nieuwe huurder ter overname worden aangeboden, als zij technisch aan de geldende regelgeving voldoen. Zaken die in strijd met de voorschriften van Woonopmaat zijn aangelegd (zoals harde vloerbedekking in appartementen) mogen niet worden overgenomen. Een nieuwe huurder kan nooit worden verplicht zaken over te nemen. De nieuwe huurder is soms nog niet bekend op de datum waarop jouw huurcontract eindigt. In dat geval kan je de woning langer huren, totdat de nieuwe huurder wel bekend is en je wellicht aan hem de zaken kunt overdoen, of alsnog de woning voor het einde van de verhuurdatum leeg aan Woonopmaat opleveren. Als je de woning langer wilt huren, moet je dit schriftelijk aanvragen. Woonopmaat neemt geen roerende zaken van huurders over en biedt ook geen zaken ter overname aan namens de vertrekkende huurders aan de nieuwe huurder. De overname van zaken is dus een overeenkomst tussen de vertrekkende en de nieuwe huurder.

Overlast

Overlast

 • Wat doe ik aan overlast van mijn buren?

  Woonopmaat is als verhuurder bij overlast of ruzie tussen twee buren eigenlijk geen partij. Wij gaan ervan uit dat je als volwassenen onderling de problemen kunt bespreken en oplossen. Voor huurders die overlast ondervinden van hun buren, ontwikkelde Woonopmaat het zogenaamde Burenboekje. Je kunt het boekje downloaden; op verzoek stuurt Woonopmaat het toe. Kom je er toch niet uit dan kan Woonopmaat één van haar burenbemiddelaars van de afdeling Sociale Woondiensten inschakelen.

 • Wat te doen bij ernstige overlast?

  Als meerdere huurders last van één huurder hebben, omdat deze vaak ernstige overlast veroorzaakt (openbare dronkenschap, wietteelt, geluidsoverlast e.d.) dan onderneemt Woonopmaat actie als deze klachten schriftelijk bij Woonopmaat zijn gemeld. Het is goed om te weten dat Woonopmaat ook tegenover overlastveroorzakers de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht neemt. Het is erg belangrijk dat een gedetailleerd overlastdossier wordt opgebouwd en dat je alles wat van belang is nauwkeurig documenteert. Problemen kunnen dan ook meestal niet op zeer korte termijn worden opgelost.

Bewonersoverleg

Bewonersoverleg

 • Wat is het huurdersplatform?

  Het huurdersplatform: zelfstandig en onafhankelijk Het huurdersplatform van Woonopmaat is een zelfstandige en onafhankelijke vereniging van huurders en huurdersorganisaties. Het huurdersplatform heeft een overeenkomst met Woonopmaat waarin het als gesprekspartner op beleidsniveau wordt erkend. Ook stelt Woonopmaat middelen ter beschikking aan het huurdersplatform, zodat zij haar taken goed kan uitvoeren. Het huurdersplatform adviseert op zijn beurt bewonerscommissies en kan commissies in de uitvoering van hun taken ook financieel of anderszins ondersteunen.

 • Waar vind ik het huurdersplatform van Woonopmaat?

  Huurdersplatform Woonopmaat Van der Hoopstraat 76 1945 TT Beverwijk Telefoon 0251 - 245285, fax 0251 - 238808 Telefonisch spreekuur iedere woensdag tussen 09.30 en 11.30 uur. e-mail: Huurdersplatformwom@hetnet.nl www.huurdersplatform-woonopmaat.nl

 • Huurdersoverleg

  Woonopmaat kan natuurlijk niet met alle 9.000 huurders tegelijk overleggen. Daarom is het huurdersoverleg op een duidelijke manier georganiseerd. Overleg met huurders vindt bij Woonopmaat op meerdere niveaus plaats. Met de wijkopzichter overleg je over je woning. Met de Bewonerscommissie overleg je over de buurt waar je woont. Wijkinformatiebijeenkomsten Beleidszaken: overleg met Woonopmaat/ Huurdersplatform Het huurdersplatform: zelfstandig en onafhankelijk

 • Met wie overleg ik over de buurt waar ik woon?

  Wil je meepraten over jouw buurt of woongebouw? Sluit je dan aan bij de bewonerscommissie. Als er geen bewonerscommissie bestaat, kan je het initiatief nemen tot de oprichting van een commissie. Het huurdersplatform weet of er voor jouw complex al een commissie bestaat. Zij kunnen ook helpen bij het oprichten van een dergelijke commissie. Zij beschikken over de kennis en over de financiën. Voor het beheer van gebouw en buurt overlegt de bewonerscommissie met de wijkopzichter en de participatiemedewerker. De wijkopzichter beschikt over een budget om kleine veranderingen in, aan of om het gebouw snel te realiseren.

 • Wat is een wijkinformatiebijeenkomst?

  Alle bewonerscommissies uit een wijk overleggen tweemaal per jaar over de woningen en de directe woonomgeving met de wijkopzichter, de participatiemedewerker en een vertegenwoordiger van het huurdersplatform. Aansluitend op de vergadering vindt meestal een wijkschouw plaats. Eventuele problemen worden gesignaleerd en er worden afspraken gemaakt wie wat aanpakt. In de volgende wijkschouw wordt bekeken of de acties het gewenste effect hebben gehad.

 • Inspraak in beleidszaken

  Over beleidszaken, zoals woningtoewijzing, huurverhoging, servicekosten, nieuwbouw en renovatie-investeringen vindt direct overleg plaats tussen de manager van de afdeling Woningbeheer, de directeur van Woonopmaat en het huurdersplatform. Dit overleg vindt minimaal zesmaal per jaar plaats.

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Energielabel

Energielabel

 • Wat is een energielabel?

  Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto's en witgoed. Het label geeft de energiezuinigheid aan in de klassen A t/m G. Een woning met het A-label is het meest energiezuinig en met het G-label het minst energiezuinig. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

 • Waarom een energielabel?

  Het energielabel geeft inzicht in de energieprestatie van de woning en in de mogelijkheden voor Woonopmaat en huurders om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregelen dragen bij aan de vermindering van de energierekening, verhoging van het comfort in de woning en minder belasting van het milieu. De overheid heeft het energielabel bedacht om de woningeigenaar én -bewoner inzicht te geven in de energiezuinigheid van de woning en te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

 • Wie bepaalt welk label mijn woning krijgt?

  Alleen een gecertificeerd adviseur kan een energielabel opstellen. Woonopmaat laat het vaststellen van de energielabels uitvoeren door Energie adviseurs van Nuon Energie Advies.

 • Krijg ik standaard een energielabel voor mijn woning?

  Alle woningen van Woonopmaat (tot en met bouwjaar 2001) hebben een energielabel. Voor woningen die vanaf 2002 zijn gebouwd is bij de bouwaanvraag een EPC (Energieprestatie coëfficiënt) berekend. Deze EPC- berekening vervangt het energielabel en is vergelijkbaar met energielabel A. Op het moment dat woningen van bewoner wisselen, overlegt Woonopmaat een energielabel aan de nieuwe bewoners. Aan zittende huurders wordt geen label uitgereikt.

 • Mijn buurman heeft hetzelfde energielabel als ik, maar toch heeft hij een lagere energierekening. Hoe kan dat?

  Het energielabel geeft alleen een indruk van hoe zuinig jouw huis is, niet hoe zuinig je zelf bent. Als je bijvoorbeeld veel elektrische apparaten in huis hebt, of met meer mensen woont, is je energieverbruik hoger. Daarnaast kan het zijn dat de woning van jouw buurman toch anders is dan jouw woning; iets kleiner of een tussenwoning waardoor het energieverbruik ook anders zal zijn.

 • Mijn buurman woont in hetzelfde appartementencomplex als ik, maar toch heeft hij een ander label. Hoe kan dat?

  Het energielabel van jouw woning wordt bepaald aan de hand van een aantal kenmerken van het gebouw. Één van deze kenmerken is de mate waarin jouw woning in contact staat met de bodem en buitenlucht. Een appartement dat tussen andere appartementen in zit, heeft bijvoorbeeld minder warmteverlies dan een appartement op de bovenste verdieping aan de buitenzijde van het complex.

 • Volgens mij klopt het uitgereikte of aangegeven label niet, wat nu?

  Woonopmaat heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het laten bepalen van de energielabels. Dit neemt niet weg dat er een vergissing kan zijn gemaakt. Twijfel je aan de juistheid van het label, neem dan contact met ons op. Per post naar Woonopmaat, Postbus 20, 1966 AA Heemskerk, onder vermelding van: Energielabel of per email naar: post@woonopmaat.nl. De wijkopzichter, die hiervoor is opgeleid, controleert vervolgens of het label juist is. Blijkt het label onjuist te zijn dan wordt een nieuw label vastgesteld. Als nader onderzoek geen onjuistheden aan het licht brengt, dan word je hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 • Waar gebruikt Woonopmaat een energielabel voor?

  Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woningen. Dit gebruiken we om te bepalen welke ingrepen in welke woningen het hardst nodig zijn. Op basis hiervan worden jaarlijks plannen voor energiebesparende maatregelen vastgesteld.

 • Zal de energiezuinigheid van huurwoningen in de toekomst meetellen in de huurprijs?

  Ja. Naar verwachting zal in de toekomst de energiezuinigheid van huurwoningen een rol spelen bij de hoogte van de maximale huur. De hoogte van de maximale huur wordt bepaald via het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel.

 • Waar kan ik meer te weten komen over het energielabel?

  Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft een website gemaakt over het energielabel. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/energielabel-woningen-en-gebouwen, of op www.energieportal.nl/energielabel.

 • Kan ik met eenvoudige maatregelen energiezuiniger leven?

  1. Apparaten; zet apparaten in huis helemaal uit als je ze niet gebruikt. Dus niet de televisie stand-by laten staan. Je bespaart hiermee enkele tientallen euro’s per jaar. 2. Verlichting; in ruimtes waar vaak en langdurig verlichting nodig is, is het voordeliger om een spaarlamp te plaatsen. Spaarlampen zijn in aanschaf duurder, maar gaan langer mee en gebruiken minder stroom. 3. Verwarming; zet de thermostaat één uur voordat je het huis verlaat of gaat slapen lager. Sluit de gordijnen ’s avonds. Zo blijft de warmte binnen. 4. Koelen en koken; ontdooi de koelkast regelmatig. Gebruik het juiste formaat pannen bij het koken en doe niet teveel water in de pannen. 5. Wassen; wassen is het meest energiezuinig als de trommel vol zit. Gebruik een zo laag mogelijke temperatuur. Wassen op zestig graden kost twee keer zoveel energie als op veertig graden. Centrifugeer het wasgoed goed voordat het de wasdroger in gaat. Meer tips vind je op de website van www.Milieucentraal.nl en www.energielastenverlager.nl.

Inschrijven

Inschrijven

 • Ik probeer mij te laten registreren als woningzoekende, hoe doe ik dat?
  Je kunt je als woningzoekende laten registreren op de pagina Mijn Woonopmaat. Alleen geregistreerde woningzoekenden kunnen opties nemen. De persoonsregistratie is gratis. Uitschrijven als woningzoekende kan je per e-mail regelen, of door een bezoek aan Woonopmaat. Houd de gegevens van je registratie actueel! Het is belangrijk dat jouw gegevens kloppen. Als je e-mailadres is veranderd, of je hebt een nieuw 06-nummer, wijzig dit direct op deze site! Als Woonopmaat je niet kan bereiken per telefoon en per e-mail, wordt ervan uitgegaan dat je geen belangstelling meer hebt. Al jouw opties vervallen dan direct!
 • Kan ik mijn wachtwoord wijzigen?
  Bij Mijn Woonopmaat kan je je wachtwoord wijzigen.
 • Ik wil mij uitschrijven als woningzoekende
  Het is niet mogelijk om je via internet uit te schrijven als woningzoekende. Om je uit te schrijven stuur je een verzoek naar Woonopmaat, t.a.v. Optiebeheerder, Antwoordnummer 825, 1940 VG Beverwijk (postzegel is niet nodig).
 • Hoe wijzig ik mijn gegevens?

  Je kan je registratiegegevens wijzigen op de pagina met jouw gegevens. Houd de gegevens van je registratie actueel! Het is belangrijk dat jouw gegevens kloppen. Als je e-mailadres is veranderd, of je hebt een nieuw 06-nummer, wijzig dit direct op deze site! Als Woonopmaat je niet kan bereiken per telefoon en per e-mail, wordt ervan uitgegaan dat je geen belangstelling meer hebt. Al jouw opties vervallen dan direct!

Spelregels woningtoewijzingen

Spelregels woningtoewijzingen

 • Hoe kom ik voor een woning in aanmerking?

  Klik hier voor de toelatingsregels en passend toewijzen. Deze regels gelden alleen voor huurwoningen waarvan de huurprijs lager is dan € 752,33. Voor deze woningen geldt dat ze alleen mogen worden aangeboden aan woningzoekenden met een belastbaar jaarinkomen lager dan € 40.024,-. Woningzoekenden met een belastbaar jaarinkomen hoger dan € 40.024,- kunnen alleen een woning huren met een huurprijs die hoger ligt dan € 752,33. (Prijspeil 1 januari 2021)

 • Wanneer krijg ik een woning aangeboden?

  Op het moment dat je een optie hebt genomen, kan je zien op welke plaats je in de optielijst staat. Bij de optie zie je de de wachttijd. Deze wachttijd is een indicatie. In de praktijk komt het regelmatig voor dat je veel sneller een woning krijgt aangeboden dan de vermelde wachttijd, omdat kandidaten die eerder aan de beurt zijn een woning weigeren. Je mag maximaal drie keer één optie weigeren. Na de 3e weigering word je optie automatisch verwijderd en krijg je geen € 20,00 retour.

 • Kan de wachttijd korter worden?

  Deze wachttijd is een indicatie. In de praktijk kan het voorkomen dat je veel sneller een woning krijgt aangeboden dan de vermelde wachttijd, omdat kandidaten die eerder aan de beurt zijn een woning weigeren. De genoemde wachttijd is een gemiddelde van de wachttijden van optiehouders die een woning kregen toegewezen. Het is geen garantie dat de woning ook binnen de genoemde wachttijd wordt toegewezen.

 • Kan ik voorrang krijgen?
  Nee, niemand krijgt voorrang. De wachtlijst is bepalend.
Opties

Opties

 • Hoe beheer ik mijn opties?
  Wil je wat veranderen aan je opties? Via Mijn Woonopmaat kan je naar jouw opties; deze staan bij optiebeheer. Je moet daarvoor eerst inloggen op onze computer. Je doet dit met jouw e-mailadres en het wachtwoord dat je bij je registratie als woningzoekende aan ons hebt opgegeven. Wachtwoord vergeten? Klik op de knop 'wachtwoord vergeten' en je ontvangt per e-mail een nieuw wachtwoord.
 • Hoeveel opties mag ik nemen?

  Je kan maximaal 5 opties vastleggen. Klik bij de betreffende optie op 'optie nemen'.

 • Hoe betaal ik mijn optie(s)?

  Je betaalt je optie(s) via Ideal bij de registratie.

 • Wanneer moet ik mijn opties verlengen?

  De opties zijn één jaar geldig. Ieder jaar kan je jouw opties gratis met één jaar verlengen. Wij berichten je hierover. Als je niet reageert dan komen jouw opties te vervallen en krijg je geen geld retour. Als je zelf de opties teruggeeft, dan ontvang je € 20,00 per optie retour op jouw bankrekening. Het is van groot belang, dat je jouw juiste e-mail adres opgeeft. Alleen dan krijg je bericht over het verlengen van je opties.

 • Waar moet ik op letten met het nemen van opties?
  Als je opties neemt, let er dan op dat je voldoet aan de voor de betreffende optie geldende inkomenseis. Anders kan de woning niet aan je worden verhuurd. De inkomenseisen vind je onder spelregels woningtoewijzingen.
 • Wat kost een optie?
  Elke optie kost € 25. Dit bedrag betaal je via Ideal bij de registratie.
 • Ik krijg een aanbieding, maar het komt nu niet uit ...

  Je kunt een pauze inlassen. 
  Wil je wel op de wachtlijst staan, maar tijdelijk niet reageren op aanbiedingen? Maak dan gebruik van onze pauzestand. Sinds kort biedt Woonopmaat de mogelijkheid om je optie(s) in de wacht te zetten.

  Wanneer is dat handig?
  Bijvoorbeeld als je nog een tijdje bij je ouders wilt wonen. Als je je huis met tuin wilt verruilen voor een appartement, maar nu nog even niet. Als je in een andere plaats woont en binnen enkele jaren terug wilt naar Beverwijk of Heemskerk.

  Optiehouders moesten tot voor kort op een aanbieding reageren. Ook al kwam het even niet uit. Reageerde je niet, dan werd dat beschouwd als een weigering. En na drie weigeringen was je je optie kwijt. Dat is nu anders. Als je gebruik maakt van de pauzemogelijkheid, hoef je niet te reageren. Je optie(s) blijven staan en je behoudt je plaats in de wachtrij.

 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten.

  Wachtwoord vergeten? Klik op de knop 'wachtwoord vergeten' en je ontvangt per e-mail een nieuw wachtwoord.

Kosten energie en isolatie (duurzaamheid)

Kosten energie en isolatie (duurzaamheid)

 • Mijn stookkostenafrekening loopt via Woonopmaat. Wat gebeurt er met de gasprijs?

  Als u in een complex woont met een gemeenschappelijke ketel dan blijft de gasprijs gelijk tot 1 januari 2024. 

  Het bedrag wat u ons betaalt is ook afhankelijk van de belasting op gas en hoeveel u verbruikt.

 • Hoe kan ik zelf zorgen dat mijn energierekening niet stijgt?

  Er zijn websites waar u informatie kunt krijgen om te bezuinigen op uw energierekening. www.iedereendoetwat.nl

  www.ecoheemskerk.nl/rrew-actie. Via deze site kunt u een besparingspakket bestellen en advies krijgen over uw energieverbruik.

 • Kan iemand naar mijn woning komen kijken?

  Het is mogelijk dat er iemand advies geeft over hoe u energie kunt besparen. U kunt dit aanvragen via:  www.ecoheemskerk.nl/rrew-actie

 • Ik heb enkel glas. Wat nu?

  Wij gaan in de meeste woningen enkel glas vervangen door dubbel glas. U ontvangt hierover voor februari 2022 bericht van ons.

 • Ik woon in een niet geïsoleerde woning.

  Helaas zijn niet alle woningen geïsoleerd. We investeren momenteel in het verduurzamen van onze woningen. Dit doen we per complex en niet per woning. Hiermee kunnen we sneller en goedkoper verduurzamen. We zijn nu bezig met de complexen in de Antonio Morsstraat en Poelenburg AB. Andere projecten zijn in voorbereiding. Zodra uw woning aan de beurt is hoort u dit van ons.

 • Waarom verlagen jullie niet de huur voor een niet geïsoleerde woning?

  De huur van de woning is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Het energielabel van uw woning is hier onderdeel hiervan. De huurinkomsten zijn hard nodig voor de investeringen in nieuwbouw en verduurzaming. 

  In de afgelopen jaren was de huurverhoging voor de woningen met de laagste energie labels lager dan bij andere woningen. Onze wens is om ook volgend jaar de huurverhoging te beperken tot inflatie.