Veelgestelde vragen

.

Vragen per onderwerp

Snel naar

  Huurdersinformatie

  Huurdersinformatie

  • Wat is een huurovereenkomst?

   Als je een woning huurt bij Woonopmaat dan sluit je een huurovereenkomst met ons af. In deze overeenkomst staat onder andere wie de woning huurt, wat het adres van de woning is en het huurbedrag dat je moet betalen.

  • Waar kan ik terecht met vragen over de woning?

   De wijkopzichter helpt je graag! Wij vinden het belangrijk dat je je thuis voelt in je woning. Je mag het interieur van de woning aan jouw wensen aanpassen. Voor sommige aanpassingen heb je toestemming nodig van Woonopmaat. Die kan je schriftelijk krijgen van de wijkopzichter. Als je van tevoren je plannen met hem bespreekt is er veel mogelijk.

  • Bij wie kan ik terecht met technische vragen over mijn woning en woonomgeving?

   Ons woningbezit is ingedeeld in vier wijken. Een vast, herkenbaar, team voert het dagelijks en wijkbeheer in de wijk uit. Dit team bestaat uit een wijkopzichter, een technisch servicemedewerker en dikwijls één of meer sociaal buurtbeheerders. Je kunt contact opnemen met de wijkopzichter via 0251-256010.

  • Mag ik muren verwijderen of bijplaatsen in mijn woning

   Ja, maar alleen met schriftelijke toestemming vooraf van Woonopmaat. Verandering van de indeling van de woning kan de verhuurbaarheid namelijk ernstig schaden. Bovendien kunnen binnenwanden ook onderdeel zijn van het draagsysteem van de woning. Vraag daarom aan de wijkopzichter vooraf schriftelijk toestemming voordat je muren gaat bijplaatsen of verwijderen. Meer informatie over zelf klussen in je woning vind je in de brochure 'Zelf klussen in uw woning'.

  • Mag ik huisdieren houden?

   Ja dat mag, maar niet overal. In sommige woongebouwen voor senioren, verzorgingshuizen en in sommige woongroepen mag je geen huisdieren houden. Informeer naar de regels van jouw verzorgingshuis of woongroep. Wij gaan er wel vanuit dat je verstandig omgaat met deze vrijheid. Liever geen zeven katten in een klein huis, of grote honden in een appartement met een klein balkon. In het huurcontract staat dat je je buren geen overlast mag bezorgen, dus ook niet door jouw huisdieren. Gebeurt dat wel, dan treedt Woonopmaat als verhuurder op tegen de overlast en zorgt ervoor dat het eindigt. In het uiterste geval stappen wij naar de rechter om ontbinding van de huurovereenkomst te vragen. Aan kandidaathuurders stelt Woonopmaat de vraag hoeveel huisdieren zij willen houden. Om overlast te voorkomen, kijkt Woonopmaat naar het aantal en de soort huisdieren in relatie tot het woningtype. Woonopmaat mag om deze reden een kandidaat weigeren.

  Huur betalen

  Huur betalen

  • Wanneer moet ik de huur betalen?

   De huur betaal je vooraf. Dat betekent dat het huurbedrag vóór de eerste dag van iedere maand op de bankrekening van Woonopmaat moet staan. Lees hier meer.

  • Hoe kan ik de huur betalen?

   Het is voor beide partijen het makkelijkst als je de huur betaalt met een automatische incasso-opdracht. Je machtigt daarmee Woonopmaat om het geld van je bankrekening te innen. Wij zorgen er dan voor dat elke maand op tijd het juiste huurbedrag wordt overgeschreven. Je kan de machtigingskaart aanvragen bij Woonopmaat. Je kan ook zelf iedere maand het huurbedrag overmaken. Houd er rekening mee dat de overschrijving van het huurbedrag naar de rekening van Woonopmaat enkele dagen kan duren. Als je de huurbetaling door een periodieke overboeking van je bankrekening hebt geregeld, let er dan op dat je het bedrag na een huurprijswijziging aanpast.

  • Waaruit bestaat de huurprijs?

    

   De huur bestaat uit twee delen, de netto huur en de servicekosten. 

   De netto huur is berekend op basis van het woningwaarderingsstelsel. Het woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel bekend als het puntensysteem, is een systeem om de maximale huurprijs vast te stellen voor een sociale huurwoning. Hoe meer punten een woning waard is, hoe hoger de huur mag zijn. De kwaliteit van de woning bepaalt het aantal punten.

   Servicekosten worden in rekening gebracht voor extra diensten en voorzieningen, zoals collectieve verwarming, lift en schoonmaak. Deze kosten zijn specifiek voor de betreffende woning en rekenen wij  rechtstreeks door aan de huurder. De servicekosten worden via voorschotten in rekening gebracht en één keer per jaar ontvang je een afrekening.

  • Welke actie onderneemt Woonopmaat bij een huurachterstand?

   Als je de huur vergeet te betalen of te laat betaalt, sturen wij je een herinnering. Reageer je niet op onze herinneringen, dan schakelen wij de deurwaarder in. Het is natuurlijk verstandig een achterstand te voorkomen. Inschakeling van de deurwaarder leidt tot extra en onnodige kosten die jij moet betalen. Bij een huurachterstand van drie maanden vragen wij een ontruimingsvonnis aan. Onze medewerkers kunnen je mogelijk helpen een huurachterstand af te lossen met een kosteloze afbetalingsregeling. Hiermee voorkom je het ontstaan van verdere achterstanden. Zijn de problemen groter, dan kunnen wij een bemiddelende rol spelen met de schuldhulpverlening van de gemeente Heemskerk of Beverwijk, afhankelijk van waar je woont.

  • Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

   Ben je het met de verhoging niet eens? Dan kan je bezwaar maken bij de Huurcommissie. De Huurcommissie toetst of de huurverhoging redelijk is. Hiervoor maken zij gebruik van het woningwaarderingsstelsel. Het woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel bekend als het puntensysteem, is een systeem om de maximale huurprijs vast te stellen voor een sociale huurwoning. Hoe meer punten een woning waard is, hoe hoger de huur mag zijn. De kwaliteit van de woning bepaalt het aantal punten.

   De Huurcommissie kijkt of de prijs van de woning niet hoger is dan de maximale huur, en of het percentage van de huuraanpassing niet hoger is dan het maximaal toegestane percentage. Als dat in orde is, beoordeelt de Huurcommissie meestal de verhoging als redelijk. Persoonlijke omstandigheden, zoals een laag inkomen, zijn geen reden voor de Huurcommissie om de huurverhoging niet redelijk te verklaren.

  • Kan ik de huur contant betalen?

   Betalen met contant geld is om veiligheidsredenen niet mogelijk. Je kan wel je huur voldoen via pinbetaling op ons kantoor aan de Jan Ligthartstraat in Heemskerk. Voor meer info.

  Onderhoud

  Onderhoud

  • Kan ik huurdersonderhoud ook door Woonopmaat laten uitvoeren?

   Met het nieuwe Onderhouds - ABC is er bijna geen Huurdersonderhoud meer. Woonopmaat neemt veel meer voor haar rekening dan de wet voorschrijft en ook veel meer dan andere verhuurders. Voor de enkele zaken die overblijven zoals behangen en schilderen in de woning, kan je zelf naar eigen smaak aan de slag. 

  • Hoe onderhoud ik mijn tegels?

   U heeft wand- en vloertegels. Deze maakt u op een speciale manier schoon. Dit geldt ook voor het voeg-en kitwerk.

   Klik hier voor een uitgebreide uitleg. 

  • Hoe meld ik een onderhoudsverzoek?

   Hoe je een onderhoudsverzoek kunt indienen vind je op de pagina onderhoud.

  Huur opzeggen

  Huur opzeggen

  • Hoe zeg ik de huur op?

   De huur moet schriftelijk en aangetekend worden opgezegd. 
   Een huuropzegging is een juridisch onomkeerbare handeling waarvoor wij jouw handtekening nodig hebben. Let op: veel huurcontracten staan op twee namen. Je medehuurder moet de opzegging ook ondertekenen anders is de huuropzegging niet geldig.

   Je kunt de huur op iedere gewenste datum opzeggen. Je hebt wel altijd een opzegtermijn van minimaal één maand.

   Om jouw huuropzegging direct in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat je ons alle noodzakelijke gegevens verstrekt. Als je na het opzeggen van de huur door omstandigheden toch meer tijd nodig hebt voor de verhuizing, of je wilt met de nieuwe huurder onderhandelen over overname, dan kan je in sommige gevallen de woning voor enkele dagen langer huren. Neem hierover persoonlijk contact met ons op. Op de pagina huurdersinformatie vind je alles over het opzeggen van de huur en het huuropzeggingsformulier.

  • Waarom kan ik het huuropzeggingsformulier niet mailen?

   Omdat wij jouw handtekening nodig hebben voor de huuropzegging kan je het huuropzeggingsformulier niet naar ons mailen. Je moet het formulier daarom uitprinten, ondertekenen en aangetekend versturen naar Woonopmaat. Let op: veel huurcontracten staan op twee namen. Vergeet niet jouw medehuurder ook de opzegging te laten ondertekenen anders is de huuropzegging niet geldig. Het huuropzeggingsformulier vind je op de pagina huurdersinformatie. Alles over het opleveren van de woning bij huurbeëindiging kan je bekijken op de video Voor- en eindoplevering bij Woonopmaat.

  • Moet ik mijn woning in de oude staat brengen als ik verhuis?

   Nee, dat hoeft niet. Woonopmaat stelt echter wel voorwaarden aan de manier waarop je jouw woning aan ons oplevert. Deze voorwaarden ontvang je automatisch schriftelijk, meestal binnen vijf werkdagen nadat je de huur hebt opgezegd. In het kort verwacht Woonopmaat van je dat:

   1. De woning leeg is. Ook de vloerbedekking die niet door de nieuwe huurder is overgenomen moet worden verwijderd.
   2. De woning schoon is. Lijmresten van vloerbedekking en dergelijke moeten zijn verwijderd.
   3. De woning-, de badkamer-, toilet- en keukeninrichting heel is.
   4. Het binnenschilderwerk is uitgevoerd in kleuren die in één keer dekkend overschilderbaar zijn, in (nuances van) wit.
   5. Het plafond geschilderd is in (nuances van) de kleur wit.
   6. Geen muren zijn verwijderd of bijgeplaatst zonder toestemming.
   7. Geen op- of aanbouwen zijn geplaatst zonder toestemming.

   Voor huurders met een doe het zelf contract geldt uiteraard dat zij de woning mogen opleveren zonder badkamer-, toilet- of keukeninrichting. De uiteinden van leidingen en afvoeren moeten wel vakkundig zijn afgedicht.

  • Mag ik gordijnen, vloerbedekking en dergelijke overdragen aan de nieuwe huurder als ik verhuis?

   Woninginrichting mag je ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Het is ook vaak toegestaan om dingen die aan het huis of de grond vastzitten, zoals zonneschermen en tuininrichting door de nieuwe huurder te laten overnemen.
   Vraag aan de wijkopzichter om op het formulier van de voor- of eindoplevering vast te leggen welke zaken je door de nieuwe huurder laat overnemen. Maar let op: Niet-roerende zaken (dingen die aan het huis vastzitten) mag je alleen aan de nieuwe huurder ter overname aanbieden, als zij technisch voldoen aan de geldende regelgeving. Zaken die tegen de voorschriften van Woonopmaat in zijn aangelegd, (zoals harde vloerbedekking in appartementen) mogen niet worden overgenomen. Een nieuwe huurder kan nooit worden verplicht zaken over te nemen.
   De nieuwe huurder is soms nog niet bekend op de datum waarop jouw huurcontract eindigt. In dat geval kan je de woning langer huren, totdat de nieuwe huurder wel bekend is en je mogelijk zaken aan hem kunt overdoen, of alsnog de woning voor het einde van de verhuurdatum leeg aan Woonopmaat opleveren. Als je de woning langer wilt huren, moet je dit schriftelijk aanvragen. Woonopmaat neemt geen roerende zaken van huurders over en biedt ook geen zaken aan namens de vertrekkende huurders aan de nieuwe huurder. De overname van zaken is dus een overeenkomst tussen de vertrekkende en de nieuwe huurder.

  Overlast

  Overlast

  • Wat doe ik aan overlast van mijn buren?

   Woonopmaat is als verhuurder bij overlast of ruzie tussen twee buren eigenlijk geen partij. Wij gaan ervan uit dat je onderling de problemen kunt bespreken en oplossen. Voor huurders die overlast ondervinden van hun buren, ontwikkelde Woonopmaat het zogenaamde Burenboekje. Je kunt het boekje downloaden; op verzoek stuurt Woonopmaat het toe. Kom je er toch niet uit dan kan Woonopmaat één van haar burenbemiddelaars van de afdeling Zakelijke Woondiensten inschakelen.

  • Wat te doen bij ernstige overlast?

   Als meerdere huurders ernstige overlast hebben van een huurder (bijvoorbeeld door openbare dronkenschap, wietteelt of ernstige geluidsoverlast) en zij melden deze klachten schriftelijk bij Woonopmaat, dan ondernemen wij actie.
   Je kunt de overlast melden met het overlastformulier.
   Het is goed om te weten dat Woonopmaat ook tegenover overlastveroorzakers de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht neemt. Het is erg belangrijk dat een gedetailleerd overlastdossier wordt opgebouwd en dat je alles wat van belang is nauwkeurig documenteert. Problemen kunnen dan ook meestal niet op zeer korte termijn worden opgelost. Lees hier meer.

    

  Bewonersoverleg

  Bewonersoverleg

  • Wat is het huurdersplatform?

   Het huurdersplatform van Woonopmaat is een zelfstandige en onafhankelijke vereniging van huurders en huurdersorganisaties. Het huurdersplatform heeft een overeenkomst met Woonopmaat waarin het als gesprekspartner op beleidsniveau wordt erkend. Ook stelt Woonopmaat middelen ter beschikking aan het huurdersplatform, zodat zij haar taken goed kan uitvoeren. Het huurdersplatform adviseert op zijn beurt bewonerscommissies en kan commissies in de uitvoering van hun taken ook financieel of anderszins ondersteunen.

  • Waar vind ik het huurdersplatform van Woonopmaat?

   Huurdersplatform Woonopmaat Van der Hoopstraat 76 1945 TT Beverwijk Telefoon 0251 - 245285, fax 0251 - 238808 Telefonisch spreekuur iedere woensdag tussen 09.30 en 11.30 uur. e-mail: Huurdersplatformwom@hetnet.nl www.huurdersplatform-woonopmaat.nl

  • Huurdersoverleg

   Woonopmaat kan natuurlijk niet met alle 9.000 huurders tegelijk overleggen. Daarom is het huurdersoverleg op een duidelijke manier georganiseerd. Overleg met huurders vindt bij Woonopmaat op meerdere niveaus plaats. Met de wijkopzichter overleg je over je woning. Met de Bewonerscommissie overleg je over de buurt waar je woont. Wijkinformatiebijeenkomsten Beleidszaken: overleg met Woonopmaat/ Huurdersplatform Het huurdersplatform: zelfstandig en onafhankelijk

  • Met wie overleg ik over de buurt waar ik woon?

   Wil je meepraten over jouw buurt of woongebouw? Sluit je dan aan bij de bewonerscommissie. Als er geen bewonerscommissie bestaat, kan je het initiatief nemen tot de oprichting van een commissie. Het huurdersplatform weet of er voor jouw complex al een commissie bestaat. Zij kunnen ook helpen bij het oprichten van een dergelijke commissie. Zij beschikken over de kennis en over de financiën. Voor het beheer van gebouw en buurt overlegt de bewonerscommissie met de wijkopzichter en de participatiemedewerker. De wijkopzichter beschikt over een budget om kleine veranderingen in, aan of om het gebouw snel te realiseren.

  • Wat is een wijkinformatiebijeenkomst?

   Alle bewonerscommissies uit een wijk overleggen tweemaal per jaar over de woningen en de directe woonomgeving met de wijkopzichter, de participatiemedewerker en een vertegenwoordiger van het huurdersplatform. Aansluitend op de vergadering vindt meestal een wijkschouw plaats. Eventuele problemen worden gesignaleerd en er worden afspraken gemaakt wie wat aanpakt. In de volgende wijkschouw wordt bekeken of de acties het gewenste effect hebben gehad.

  • Inspraak in beleidszaken

   Over beleidszaken, zoals woningtoewijzing, huurverhoging, servicekosten, nieuwbouw en renovatie-investeringen vindt direct overleg plaats tussen de manager van de afdeling Woningbeheer, de directeur van Woonopmaat en het huurdersplatform. Dit overleg vindt minimaal zesmaal per jaar plaats.

  Zonnepanelen

  Zonnepanelen

  Woning zoeken via Woonservice

  Woning zoeken via Woonservice

  • Wat is Woonservice?

   Woonservice is een organisatie waar alle woningcorporaties in de IJmond en Zuid-Kennemerland hun vrijkomende huurwoningen aanbieden.

  • Waar kan ik terecht met vragen?

   Op de website van Woonservice www.mijnwoonservice.nl vind je alle vragen en antwoorden over inschrijven, reageren, het woningaanbod, de betaling, urgentie enzovoort. Zie op de website onder ‘Service en Contact’. 

  • Ik had eerst opties bij Woonopmaat. Hoe werkt de overgangsregeling?

   Woningzoekenden met opties bij Woonopmaat die hebben gekozen voor hun oudste optiedatum als inschrijfdatum bij Woonservice hebben recht op de overgangsregeling. De regeling houdt in dat je voor vrijkomende woningen in Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk drie jaar extra inschrijftijd krijgt. Deze inschrijftijd wordt bij je inschrijftijd opgeteld. Je totale inschrijftijd wordt dus langer. Voor woningen in andere gemeenten geldt de overgangsregeling niet.

    

  Inschrijven als woningzoekende

  Inschrijven als woningzoekende

  • Hoe schrijf ik mij in als woningzoekende?

   Zoek je een nieuwe huurwoning? Schrijf je dan in als woningzoekende via www.mijnwoonservice.nl. Op deze website staan alle vrijkomende huurwoningen van Woonopmaat en de andere woningcorporaties in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. Eén inschrijving volstaat om zelf actief te kunnen reageren op het woningaanbod. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Wat heb ik nodig om me in te schrijven als woningzoekende?

   Je hebt een e-mailadres nodig bij het inschrijven. Dit emailadres heb je ook nodig om te kunnen reageren op vrijkomende woningen en voor het inleveren van je gegevens als jou een woning wordt aangeboden.  

   Heb je zelf geen computer, tablet of mobiele telefoon? Vraag dan iemand in je omgeving om hulp. Als dit niet lukt, mag je altijd een afspraak maken op het kantoor van Woonopmaat. Daar helpen we je graag verder.

  • Wat kost een inschrijving?

   Inschrijven bij www.mijnwoonservice.nl kost jaarlijks € 10,00. Je krijgt jaarlijks automatisch een bericht hoe je je inschrijving kunt verlengen.   

  • Waarom betaal ik inschrijfgeld?

   Door betaling van inschrijfgeld heb je toegang tot de website en de app van Woonservice. Zowel op de website als via de app kun je zoeken en reageren op vrijkomende huurwoningen in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland.

  • Hoe betaal ik inschrijfgeld?

   Je kunt op verschillende manieren betalen. Dit kan je kiezen bij je inschrijving.

   ·         Via een machtiging voor een (automatische) incasso. Als je deze afgeeft, wordt je inschrijfgeld jaarlijks afgeschreven en wordt je inschrijving met een jaar verlengd. 

   ·         Via Ideal betaalverzoek. Je krijgt elk jaar opnieuw een betaalverzoek van Woonservice per e-mail. Daarmee kan je je inschrijving met een jaar verlengen. 

   Als je geen internetbankieren hebt, kan je de kosten voor je inschrijving ook zelf overschrijven. Dit kan alleen via het Klantcontactcentrum van Woonservice.

  • Wat doe ik als mijn situatie wijzigt?

   Veel persoonlijke gegevens kun je zelf aanpassen. Denk aan je adres, je inkomen, je woonwensen of het aantal personen in je huishouden. Klik hier voor meer informatie.

   Het is belangrijk dat je inkomen en het aantal personen in je huishouden kloppen. Deze gegevens zijn belangrijk om te bepalen of je in aanmerking komt voor een vrijkomende woning. Houd je gegevens daarom goed bij. 

  • Hoe verander ik mijn wachtwoord?

   Als je je inschrijft via de website www.mijnwoonservice.nl kun je zelf een wachtwoord aanmaken. Wil je dit wachtwoord veranderen of ben je het vergeten? Via deze link kun je een (nieuw) wachtwoord opgeven

  Zoeken en reageren

  Zoeken en reageren

  • Waar vind ik de vrijkomende woningen?

   Dagelijks komen de advertenties van vrijkomende woningen - ook die van Woonopmaat -  op de website www.mijnwoonservice.nl. Je kan ook de handige app van Woonservice downloaden op je tablet of mobiele telefoon. In deze app kun je de vrijkomende woningen ook zien. Je mag reageren op maximaal drie woningen tegelijk.

  • Hoe kom ik in aanmerking voor een woning?

   Als je ingeschreven staat bij www.mijnwoonservice.nl kun je reageren op vrijkomende woningen. Voor elke huurwoning gelden voorwaarden zoals inkomen, leeftijd en/of het aantal personen in je huishouden. Die voorwaarden staan altijd duidelijk bij de advertentie van de woning vermeld. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Wanneer ben ik aan de beurt voor een woning?

   De verdeling van vrijkomende woningen gaat op inschrijftijd. De kandidaat met de langste inschrijftijd heeft de eerste keus. Inschrijftijd bouw je op als je bent ingeschreven bij Woonservice en je hebt betaald voor je inschrijving. Kijk hier voor meer informatie.

  • Kan ik voorrang krijgen op een woning?

   Dat kan alleen als je een (stadsvernieuwing)urgentie hebt. Kandidaten met urgentie gaan voor. Kijk hier voor meer informatie. Ook senioren kunnen voorrang krijgen. Er zijn wel voorwaarden waar zij aan moeten voldoen. Kijk hier voor meer informatie. Alle andere woningen gaan op volgorde van inschrijftijd.

    

  Energielabel

  Energielabel

  • Wat is een energielabel?

   Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto's en witgoed. Het label geeft de energiezuinigheid aan in de klassen A t/m G. Een woning met het A-label is het meest energiezuinig en met het G-label het minst energiezuinig. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

  • Waarom een energielabel?

   Het energielabel geeft inzicht in de energieprestatie van de woning en in de mogelijkheden voor Woonopmaat en huurders om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze maatregelen helpen bij de vermindering van de energierekening, verhoging van het comfort in de woning en minder belasting van het milieu. De overheid heeft het energielabel bedacht om de woningeigenaar én -bewoner inzicht te geven in de energiezuinigheid van de woning en te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

  • Wie bepaalt welk label mijn woning krijgt?

   Alleen een gecertificeerd adviseur kan een energielabel opstellen. Woonopmaat laat het vaststellen van de energielabels uitvoeren door Energie adviseurs van Nuon Energie Advies.

  • Krijg ik standaard een energielabel voor mijn woning?

   Alle woningen van Woonopmaat (tot en met bouwjaar 2001) hebben een energielabel. Voor woningen die vanaf 2002 zijn gebouwd is bij de bouwaanvraag een EPC (Energieprestatie coëfficiënt) berekend. Deze EPC-berekening vervangt het energielabel en is vergelijkbaar met energielabel A. Op het moment dat woningen van bewoner wisselen, overlegt Woonopmaat een energielabel aan de nieuwe bewoners. Aan zittende huurders wordt geen label uitgereikt.

  • Mijn buurman heeft hetzelfde energielabel als ik, maar toch heeft hij een lagere energierekening. Hoe kan dat?

   Het energielabel geeft alleen een indruk van hoe zuinig jouw huis is, niet hoe zuinig je zelf bent. Als je bijvoorbeeld veel elektrische apparaten in huis hebt, of met meer mensen woont, is je energieverbruik hoger. Daarnaast kan het zijn dat de woning van jouw buurman toch anders is dan jouw woning; iets kleiner of een tussenwoning waardoor het energieverbruik ook anders zal zijn.

  • Mijn buurman woont in hetzelfde appartementencomplex als ik, maar toch heeft hij een ander label. Hoe kan dat?

   Het energielabel van jouw woning wordt bepaald aan de hand van een aantal kenmerken van het gebouw. Één van deze kenmerken is de ligging van jouw woning; de afstand tot de bodem en buitenlucht. Een appartement dat tussen andere appartementen in zit, heeft bijvoorbeeld minder warmteverlies dan een appartement op de bovenste verdieping aan de buitenzijde van het complex.

  • Volgens mij klopt het uitgereikte of aangegeven label niet, wat nu?

   Woonopmaat heeft met de grootst mogelijke zorgvuldigheid energielabels laten bepalen. Dit betekent niet dat er geen vergissing kan zijn gemaakt. Twijfel je aan de juistheid van het label, neem dan contact met ons op. Per post naar Woonopmaat, Postbus 20, 1966 AA Heemskerk, onder vermelding van: Energielabel of per e-mail naar: post@woonopmaat.nl. De wijkopzichter, die hiervoor is opgeleid, controleert vervolgens of het label juist is. Blijkt het label onjuist te zijn dan wordt een nieuw label vastgesteld. Als nader onderzoek geen onjuistheden aan het licht brengt, dan word je hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

  • Waar gebruikt Woonopmaat een energielabel voor?

   Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woningen. Dit gebruiken we om te bepalen welke ingrepen in welke woningen het hardst nodig zijn. Op basis hiervan worden jaarlijks plannen voor energiebesparende maatregelen vastgesteld.

  • Zal de energiezuinigheid van huurwoningen in de toekomst meetellen in de huurprijs?

   Ja. We verwachten dat de energiezuinigheid van huurwoningen in de toekomst een rol zal spelen bij de hoogte van de maximale huur. De hoogte van de maximale huur wordt bepaald via het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel.

  • Waar kan ik meer te weten komen over het energielabel?

   Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft een website gemaakt over het energielabel. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen, of op www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/.

  • Kan ik met eenvoudige maatregelen energiezuiniger leven?
   1. Apparaten; zet apparaten in huis helemaal uit als je ze niet gebruikt. Dus niet de televisie stand-by laten staan. Je bespaart hiermee enkele tientallen euro’s per jaar.
   2. Verlichting; in ruimtes waar vaak en langdurig verlichting nodig is, is het voordeliger om een spaarlamp te plaatsen. Spaarlampen zijn in aanschaf duurder, maar gaan langer mee en gebruiken minder stroom.
   3. Verwarming; zet de thermostaat één uur voordat je het huis verlaat of gaat slapen lager. Sluit de gordijnen ’s avonds. Zo blijft de warmte binnen.
   4. Koelen en koken; ontdooi de koelkast regelmatig. Gebruik het juiste formaat pannen bij het koken en doe niet teveel water in de pannen.
   5. Wassen; wassen is het meest energiezuinig als de trommel vol zit. Gebruik een zo laag mogelijke temperatuur. Wassen op zestig graden kost twee keer zoveel energie als op veertig graden. Centrifugeer het wasgoed goed voordat het de wasdroger in gaat.

    Meer tips vind je op de website van www.Milieucentraal.nl en www.energielastenverlager.nl.
  Kosten energie en isolatie (duurzaamheid)

  Kosten energie en isolatie (duurzaamheid)

  • Mijn stookkostenafrekening loopt via Woonopmaat. Wat gebeurt er met de gasprijs?

   Als je in een complex woont met een gemeenschappelijke ketel dan blijft de gasprijs gelijk tot 1 januari 2024. 

   Het bedrag dat je ons betaalt is ook afhankelijk van de belasting op gas en hoeveel je verbruikt.

  • Hoe kan ik zelf zorgen dat mijn energierekening niet stijgt?

   Op deze website vind je informatie over bezuinigen op je energierekening: www.iedereendoetwat.nl.

   Via https://www.ecoheemskerk.nl/energiehulp/ kan je een besparingspakket bestellen en advies krijgen over je energieverbruik.

  • Kan iemand naar mijn woning komen kijken?

   Het is mogelijk dat iemand advies geeft over hoe je energie kunt besparen. Je kunt dit aanvragen via: https://www.ecoheemskerk.nl/energiehulp/

  • Ik heb enkel glas. Wat nu?

   Wij vervangen in de meeste woningen enkel glas door dubbel glas. Je ontvangt hierover vóór februari 2022 bericht van ons.

  • Ik woon in een niet geïsoleerde woning.

   Helaas zijn niet alle woningen geïsoleerd. Op dit moment investeren we in het verduurzamen van onze woningen. Dit doen we per woningcomplex en niet per woning. Hiermee kunnen we sneller en goedkoper verduurzamen. We zijn nu bezig met de woningen in de Antonio Morsstraat en Poelenburg AB. Andere projecten zijn in voorbereiding. Zodra jouw woning aan de beurt is hoort je dit van ons.

  • Waarom verlagen jullie niet de huur voor een niet geïsoleerde woning?

   De huurprijs van de woning is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Het energielabel van je woning is hiervan onderdeel. De huurinkomsten zijn hard nodig voor de investeringen in nieuwbouw en verduurzaming. 

   In de afgelopen jaren was de huurverhoging voor de woningen met de laagste energielabels lager dan bij andere woningen. Onze wens is om ook volgend jaar de huurverhoging te beperken tot inflatie.