Protocol Camerabewaking Woonopmaat

Protocol Camerabewaking Woonopmaat

Protocol Camerabewaking Woonopmaat

Protocol Camerabewaking Woonopmaat

Doel cameratoezicht
Woonopmaat heeft als verhuurder de verplichting om de huurders woongenot te verschaffen (artikel 7:203 Burgerlijk wetboek).  

  • Het cameratoezicht werkt preventief; het geeft een gevoel van veiligheid voor onze huurders. Het voorkomt vandalisme en ernstige vervuiling.
  • Daarnaast werkt het ook repressief. We kunnen bewoners en bezoekers aanspreken en aansprakelijk stellen voor overtredingen of strafbare feiten.

Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht. Beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor bovengenoemde doelen.

Juridisch kader
Het juridisch kader wordt gevormd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bewoners worden bij plaatsing geïnformeerd over de camerabewaking.

Voorwaarden cameragebruik

  • Gerechtvaardigd belang; dit belang is de beveiliging van eigendom en/of de bescherming van de bewoners
  • Noodzaak; wij plaatsen alleen camera’s als dit noodzakelijk is. Eerst onderzoeken we of het doel niet op een andere manier kan worden bereikt, die minder ingrijpend is voor de privacy. Cameratoezicht is altijd een onderdeel van een pakket aan maatregelen.

Wij filmen uitsluitend in algemene ruimten van gebouwen. Bijvoorbeeld in de algemene hal en in de lift. Wij filmen niet op de openbare weg of in woningen.

Hoe informeren wij de huurders?
Wij plaatsen stickers en/of borden in de ruimten waarop staat vermeld dat er beeldopnames worden gemaakt. Deze hangen op zichtbare plekken. Als wij in een complex starten met cameratoezicht dan informeren we alle bewoners hierover.

Bewaartermijnen en veiligheid
Elk appartementengebouw met een camerasysteem heeft een goed afgesloten ruimte waar het systeem staat. De camerabeelden worden uitsluitend bekeken als daartoe aanleiding is. De medewerkers die de beelden bekijken, hebben getekend voor geheimhouding.

De richtlijn van de autoriteit persoonsgegevens is dat beelden maximaal 28 dagen mogen worden bewaard. Alleen bij incidenten mogen beelden worden bewaard totdat het incident is afgehandeld.

Wie bekijkt de beelden en wanneer?
Alleen de betrokken sociaal buurtbeheerder bekijkt de camerabeelden als hiervoor aanleiding is. Zoals bij vernieling, vervuiling of als er zaken in de hallen worden geplaatst die niet worden verwijderd en de eigenaar onbekend is. Soms vraagt de politie beelden op. Hiervoor is een 'vordering beelden' van de Officier van Justitie nodig. Vooraf vraagt de politie (wijkagent) de beelden langer te bewaren. 

Recht van huurders en bezoekers

  • Bewoners en bezoekers hebben (vanuit de AVG) recht op het bekijken, aanpassen en verwijderen van camerabeelden waarop zij te zien zijn.
  • Een verzoek om de camerabeelden te bekijken, wordt verzonden naar info@woonopmaat.nl.  
  • Wij reageren binnen een week op deze vraag.
  • Het bekijken van de beelden is mogelijk als duidelijk is om welke datum, tijdstip en plaats het gaat. En wat de reden is.
  • Een verzoek tot het verwijderen van de beelden wijzen we af bij incidenten en als het gaat om opsporing en vervolging van strafbare feiten.
  • De beelden worden binnen 28 dagen verwijderd. Het bekijken is alleen binnen deze periode mogelijk.