Over Woonopmaat

Over Woonopmaat

Over Woonopmaat

Over Woonopmaat

Wij zijn een lokaal gerichte wooncorporatie met 8.800 woningen in Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee. 77 Medewerkers werken aan een prettige en veilige woning en woonomgeving. Onze doelgroep zijn huishoudens met een smalle beurs.

Onze belangrijkste doelstellingen
1. Voor iedereen zoveel mogelijk keuze
2. Weten wat er speelt in de wijken
3. Betaalbaar, duurzaam en vertrouwd
4. Zorgen voor prettig wonen in gevarieerde wijken

Historie
Woonopmaat is al sinds haar ontstaan actief in de Noordelijke IJmond. De organisatie is ontstaan uit de fusie tussen Woonfederatie Heemskerk en Kennemer Wooncombinatie. Woonopmaat beheerde in haar beginperiode de woningen van Patrimonium regio Heemskerk. Later zijn deze woningen overgenomen door Woonopmaat. Woonfederatie Heemskerk en Kennemer Wooncombinatie zijn uit kleinere woningbouwverenigingen ontstaan. Deze vinden hun oorsprong meestal in de jaren vijftig, de periode waarin de sociale woningbouw in Heemskerk en Beverwijk een vlucht nam als gevolg van de groei van de Hoogovens (het tegenwoordige Tata Steel). Woonopmaat is altijd erg verbonden geweest met Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee. Dit maakt ons tot wie nu zijn. Dat koesteren we.