Publicaties

Publicaties

Magazine Thuis in de IJmond

Thuis in de IJmond is het bewonersmagazine van Woonopmaat en verschijnt drie keer per jaar.

 <a

Video

Video's van Woonopmaat vind je op ons YouTube kanaal.

Overige brochures

Deze brochures kan je hier downloaden en printen.

Zelf klussen in uw woning*
*Versie 2009, het nieuwe ZAV-beleid is op dit moment - 2020 - in ontwikkeling.

Sociaal Statuut
Woonopmaat gebruikt het Sociaal Statuut als onderlegger voor het vaststellen van het Sociaal Project Plan per project/wijk.

Top 10 wooncomplexen

Woonopmaat hanteert een aantal regels om de leefbaarheid te waarborgen.

Hier kan je de top 10 per wooncomplex downloaden