Publicaties

Publicaties

Magazine Thuis in de IJmond

Thuis in de IJmond is het bewonersmagazine van Woonopmaat en verschijnt drie keer per jaar.

Video

Video's van Woonopmaat vind je op ons YouTube kanaal.

Overige brochures

Deze brochures kan je hier downloaden en printen.

Zelf klussen in uw woning*
*Versie 2009, het nieuwe ZAV-beleid is op dit moment - 2020 - in ontwikkeling.

Sociaal Statuut
Woonopmaat gebruikt het Sociaal Statuut als onderlegger voor het vaststellen van het Sociaal Project Plan per project/wijk.

Top 10 wooncomplexen

Woonopmaat hanteert een aantal regels om de leefbaarheid te waarborgen.

Hier kan je de top 10 per wooncomplex downloaden