Publicaties

Publicaties

Magazine Thuis in de IJmond

Thuis in de IJmond is het bewonersmagazine van Woonopmaat en verschijnt drie keer per jaar.

 Thuis in de IJmond, voorjaar 2021

Video

Video's van Woonopmaat treft u op ons YouTube kanaal.

Overige brochures

Deze brochures kan je hier downloaden en printen.

Zelf klussen in uw woning*
*Versie 2009, het nieuwe ZAV-beleid is op dit moment - 2020 - in ontwikkeling.

Top 10 wooncomplexen

Woonopmaat hanteert een aantal regels om de leefbaarheid te waarborgen.

Hier kan je de top 10 per wooncomplex downloaden