Publicaties

Publicaties

Magazine Thuis in de IJmond

Thuis in de IJmond is een uitgave van Woonopmaat. Alle bewoners van Woonopmaat ontvangen drie keer per jaar het magezine Thuis in de IJmond.

Thuis in de IJmond, winter 2019 Thuis in de IJmond, zomer 2019 Thuis in de IJmond, voorjaar 2019

Video

Video's van Woonopmaat treft u op ons YouTube kanaal.

Top 10 wooncomplexen

Woonopmaat hanteert een aantal regels om de leefbaarheid te waarborgen.

Hier kan je de top 10 per wooncomplex downloaden