Huurdersinformatie

Huurdersinformatie

Snel naar

  Huurovereenkomst

  Huurovereenkomst

  Als je een woning huurt bij Woonopmaat dan sluit je een huurovereenkomst met ons af. In deze overeenkomst staat onder andere wie de woning huurt, wat het adres van de woning is en het huurbedrag dat je moet betalen.

  Op de huurovereenkomst zijn onze Algemene Huurvoorwaarden van toepassing. Hierin staan je rechten en plichten en de rechten en plichten van Woonopmaat.

  Algemene huurvoorwaarden 2022
  Algemene huurvoorwaarden 2020
  Algemene huurvoorwaarden 2012
  Algemene huurvoorwaarden 2004

   

  Goed verhuurderschap

  Goed verhuurderschap

  Wet goed verhuurderschap 

  Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan.

  Regels voor verhuurders
  Je huurt een woning van Woonopmaat. Hiervoor heb je een huurcontract getekend. In dit huurcontract staan afspraken. Bijvoorbeeld dat je zelf in de woning woont en de woning alleen als woning mag gebruiken en niet als bedrijf. In de Wet goed verhuurderschap staan regels voor verhuurders. Er staat bijvoorbeeld in hoe een verhuurder, zoals Woonopmaat, moet omgaan met woningzoekenden en haar huurders.

  Rechten en plichten van een huurder
  Ook vraagt de Wet goed verhuurderschap ons om je extra te informeren over een aantal onderwerpen. Hier lees je meer over wat je rechten en plichten zijn als huurder. 

  Gaat er iets niet goed?
  Bijvoorbeeld als je vindt dat Woonopmaat zich niet aan de regels houdt. We zoeken graag eerst samen naar een oplossing. We vinden het fijn als je eerst contact met ons opneemt over je klacht. Komen we er samen niet uit? Dan kan je naar de gemeente gaan.

  Vanaf 1 januari 2024 heeft iedere gemeente een meldpunt
  Hier kan je een melding doen als Woonopmaat zich niet houdt aan de afspraken uit de Wet goed verhuurderschap. 

  Voor de gemeente Heemskerk vind je meer informatie op: www.heemskerk.nl/melden-en-meedoen/meldpunt-problemen-met-verhuurders

  Voor de gemeente Beverwijk vind je meer informatie op: www.beverwijk.nl/melding-wet-goed-verhuurderschap

  Meer informatie over de Wet goed verhuurderschap 

  Kijk op de website van de overheid: www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/wet-goed-verhuurderschap

   

   

  Huur opzeggen

  Huur opzeggen

  Je kunt de huur op iedere gewenste datum opzeggen. Er is wel altijd een opzegtermijn van minimaal één maand. De laatste dag van de huur moet een werkdag zijn.

  Hoe zeg ik de huur op?
  Het makkelijkste kan je de huur opzeggen met het huuropzeggingsformulier. Om de huuropzegging direct in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat het formulier volledig is ingevuld. 

  Binnen drie werkdagen neemt een medewerker telefonisch contact met je op 
  Zij maakt afspraken met je voor de voor- en eindinspectie. Tijdens de voorinspectie zet je een handtekening onder de opzegging. Je maakt samen afspraken hoe je de woning achterlaat en je kan vragen stellen. Bij de eindinspectie komt de verhuurmakelaar langs in de woning om te kijken of alles naar wens is gegaan. Je levert dan ook de sleutels in.

  De gemaakt afspraken worden bevestigd via de mail
  In de bijlage vind je basis informatie over de verwachtingen van Woonopmaat hoe je de woning achter laat. Ook vind je een prijslijst voor als je zaken door Woonopmaat wilt laten uitvoeren.

  Grof afval bij verhuizen

  Grof afval bij verhuizen

  Maak op tijd een afspraak met de HVC Groep, telefoon 0800-0700, zodat jouw grof afval ook op de dag van verhuizing wordt opgehaald. Iedere dinsdag wordt er een ronde gereden. De wachttijd is maximaal tien werkdagen. HVC haalt gratis vijf keer per jaar grof afval op. Kijk voor meer informatie op de website van de HVC. Op de afvalkalender lees je wanneer het vuil in jouw straat wordt opgehaald. Je kunt ook zelf het grof vuil naar het afvalbrengstation brengen. Voor informatie over afvalbrengstations klik hier: https://www.hvcgroep.nl/afval/afvalbrengstations.

  Ouder worden & prettig wonen

  Ouder worden & prettig wonen

  Stel je eens voor hoe fijn het zou zijn als je straks zorgeloos kunt blijven wonen; ook als je ouder wordt. Zijn je kinderen de deur uit en is je gezondheid en inkomen ook niet meer hetzelfde als vroeger? Dan is een gelijkvloerse woning op de beganegrond of met een lift wel zo prettig.

  Je hebt nu misschien geen haast. Als je nu al nadenkt over hoe je straks wilt wonen, dan kun je rustig op zoek gaan naar een nieuwe woning. 

  Verhuisregeling voor 65-plussers
  In Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede en Velsen is er de verhuisregeling 'Ouder worden & prettig wonen' voor 65-plussers, waarbij je voorrang krijgt op een gelijkvloerse sociale huurwoning. 

  Je woont fijn in uw woning, maar jemerkt wel dat het onderhoud steeds meer tijd kost. Tijd die je liever aan andere dingen besteedt.

  Als je geen haast hebt, kun je op je gemak op zoek gaan. Dan is de kans groter dat je straks een woning vindt die naar de wens is. Een woning waar je jarenlang fijn en zelfstandig kunt blijven wonen.

  Begin uw zoektocht naar een nieuwe woning

  1. Bepaal of je aan alle voorwaarden voldoet van de regeling 'Ouder worden & prettig wonen.' Deze voorwaarden lees je hier.
  2. Schrijf je in via de website mijnwoonservice.mijndak.nl als je dat nog niet heeft gedaan.
  3. Voldoe je aan de voorwaarden en sta je ingeschreven bij Woonservice? Dan kun je voorrang aanvragen bij je eigen woningcorporatie. Wil je je aanmelden? Bel ons via 0251-256010 of stuur een e-mail naar owpw@woonopmaat.nl
  4. Is jouw aanvraag om voorrang te krijgen goedgekeurd? Gefeliciteerd! Je krijgt voorrang op sociale huurwoningen in Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede of Velsen wanneer je reageert op woningen via Woonservice.
  Huurprijs

  Huurprijs

  De huur bestaat uit twee delen, de netto huur en de servicekosten. 

  Netto huur
  De netto huur is berekend op basis van het woningwaarderingsstelsel. Het woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel bekend als het puntensysteem, is een systeem om de maximale huurprijs vast te stellen voor een sociale huurwoning. Hoe meer punten een woning waard is, hoe hoger de huur mag zijn. De kwaliteit van de woning bepaalt het aantal punten.

  Servicekosten
  Servicekosten worden in rekening gebracht voor extra diensten en voorzieningen, zoals collectieve verwarming, lift en schoonmaak. Deze kosten zijn specifiek voor de betreffende woning en rekenen wij  rechtstreeks door aan de huurder. De servicekosten worden via voorschotten in rekening gebracht en één keer per jaar ontvang je een afrekening.

  Stookkosten en water
  Betaal je bij de huur een voorschot voor stookkosten en waterverbruik, dan wordt deze eenmaal per jaar afgerekend via Techem of Ista (Ista enkel voor bewoners van de Debora Bakelaan). Zie voor uitleg van de afrekening de site van

  Techem: www.techem.nl/bewoner-huurder

  Ista: www.ista.com/nl/bewonersinformatie/de-energieafrekening/

  Gegevens wijzigen

  Het is voor ons belangrijk dat wij de juiste gegevens over je hebben. Wil je je e-mail, rekeningnummer of iets anders wijzigen?

  Mail ons via incasso@woonopmaat.nl of stuur een brief naar ons postadres; Postbus 20, 1960 AA, Heemskerk

  Huurbetaling

  Huurbetaling

  De huur betaal je vooraf. Dat betekent dat het huurbedrag vóór de eerste dag van iedere maand op de bankrekening van Woonopmaat moet staan.

  Automatische incasso
  Het is voor beide partijen het makkelijkst als je de huur betaalt met een automatische incasso-opdracht. Je machtigt daarmee Woonopmaat om het geld van je bankrekening te innen. Wij zorgen er dan voor dat elke maand op tijd het juiste huurbedrag wordt overgeschreven. Voordeel voor de huurder is dat je eenmalig met een minimale inspanning de betaling regelt en baas blijft over je eigen geld. Je hebt altijd de mogelijkheid om je geld terug te halen. Bij een periodieke overboeking kan dit niet. Voor Woonopmaat is een automatische incasso de goedkoopste manier om op tijd de huur te ontvangen en te verwerken.

  Heb je nog geen automatische incasso, dan kan je de machtigingskaart opvragen bij Woonopmaat.

  Zelf de huur overmaken
  Je kan ook zelf iedere maand het huurbedrag overmaken. Houd er rekening mee dat de overschrijving van het huurbedrag naar de rekening van Woonopmaat enkele dagen kan duren. Als je de huurbetaling door een periodieke overboeking van je bankrekening hebt geregeld, let er dan op dat je het bedrag na een huurprijswijziging aanpast.

  Betalen via pinbetaling
  Betalen met contant geld is om veiligheidsredenen niet mogelijk. Je kan wel je huur betalen via pinbetaling op ons kantoor aan de Jan Ligthartstraat in Heemskerk.

  Huurachterstand

  Huurachterstand

  Als je de huur vergeet te betalen of te laat betaalt, sturen wij je een herinnering. Reageer je niet op onze herinneringen, dan schakelen wij de deurwaarder in. Het is natuurlijk verstandig een achterstand te voorkomen. Inschakeling van de deurwaarder leidt tot extra en onnodige kosten die jij moet betalen. Bij een huurachterstand van drie maanden vragen wij een ontruimingsvonnis aan. Onze medewerkers kunnen je mogelijk helpen een huurachterstand af te lossen met een kosteloze afbetalingsregeling. Hiermee voorkom je het ontstaan van verdere achterstanden. Zijn de problemen groter, dan kunnen wij een bemiddelende rol spelen met de schuldhulpverlening van de gemeente Heemskerk of Beverwijk, afhankelijk van waar je woont.

  Huurtoeslag

  Huurtoeslag

  Als de huur in relatie tot jouw inkomen te hoog is, kun je mogelijk huurtoeslag krijgen.

  Huurtoeslag (vroeger heette dit huursubsidie) wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Voor informatie en het aanvragen van huurtoeslag kun je terecht op de website van de Belastingdienst. Bellen met de belastingtelefoon kan natuurlijk ook op telefoonnummer 0800-0543.

  Huurtoeslag wordt gebaseerd op jouw actuele (geschatte) inkomen. Het is daarom belangrijk dat je alle wijzigingen in jouw inkomen, gezin of leefsituatie direct aan de Belastingdienst doorgeeft. Veranderingen kunnen meteen van invloed zijn op de hoogte van de huurtoeslag.