Huurdersinformatie

Huurdersinformatie

Snel naar

  Huurovereenkomst

  Huurovereenkomst

  Als je een woning huurt bij Woonopmaat dan sluit je een huurovereenkomst met ons af. In deze overeenkomst staat onder andere wie de woning huurt, wat het adres van de woning is en het huurbedrag dat je moet betalen.

  Op de huurovereenkomst zijn onze Algemene Huurvoorwaarden van toepassing. Hierin staan je rechten en plichten en de rechten en plichten van Woonopmaat.

  Goed verhuurdersschap 2023

  Algemene huurvoorwaarden 2022
  Algemene huurvoorwaarden 2020
  Algemene huurvoorwaarden 2012
  Algemene huurvoorwaarden 2004

   

  Huur opzeggen

  Huur opzeggen

  De huur moet schriftelijk en aangetekend worden opgezegd. 
  Een huuropzegging is een juridisch onomkeerbare handeling waarvoor wij je handtekening nodig hebben. Let op: veel huurcontracten staan op twee namen. Je medehuurder moet de opzegging ook ondertekenen anders is de huuropzegging niet geldig.

  Opzegtermijn
  Je kunt de huur op iedere gewenste datum opzeggen. Je hebt wel altijd een opzegtermijn van minimaal één maand.

  Huuropzeggingsformulier
  Om jouw huuropzegging direct in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat je ons alle noodzakelijke gegevens verstrekt. 
  Het makkelijkste kan je de huur opzeggen met het huuropzeggingsformulier.

  Bevestiging huuropzegging
  Je ontvangt binnen vijf werkdagen een bevestiging per post. In de bevestiging staat hoe je de woning weer overdraagt aan Woonopmaat en aan welke eisen de woning moet voldoen.

  Meer tijd nodig na opzegging
  Als je na het opzeggen van de huur door omstandigheden toch meer tijd nodig hebt voor de verhuizing, dan kun je in sommige gevallen de woning voor enkele dagen langer huren. Neem hierover persoonlijk contact met ons op.

  Woning opleveren
  Alles over het opleveren van de woning bij huurbeëindiging kan je bekijken op de video voor en eindoplevering bij Woonopmaat.


  Grof afval bij verhuizen

  Grof afval bij verhuizen

  Maak op tijd een afspraak met de HVC Groep, telefoon 0800-0700, zodat jouw grof afval ook op de dag van verhuizing wordt opgehaald. Iedere dinsdag wordt er een ronde gereden. De wachttijd is maximaal tien werkdagen. HVC haalt gratis vijf keer per jaar grof afval op. Kijk voor meer informatie op de website van de HVC. Op de afvalkalender lees je wanneer het vuil in jouw straat wordt opgehaald. Je kunt ook zelf het grof vuil naar het afvalbrengstation brengen. Voor informatie over afvalbrengstations klik hier: https://www.hvcgroep.nl/afval/afvalbrengstations.

  Ouder worden, prettig wonen

  Ouder worden, prettig wonen

  Als u ouder wordt, verandert uw leven. Misschien gaat uw gezondheid achteruit. Komt u dan de trap nog op? Kunt u dan nog steeds in uw woning blijven wonen? Als u nu al nadenkt over hoe u straks wilt wonen, heeft u meer keuze. De kans is groter dat u een woning vindt die aan uw woonwensen voldoet.

  Speciaal voor 65-plussers die de stap naar een (senioren)appartement of gelijkvloerse woning willen maken, hebben wij de verhuisregeling: ‘Ouder worden & prettig wonen’. 

  Dit is een gezamenlijke regionale regeling van de 9 woningcorporaties en 6 gemeenten in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland. Wat deze regeling uniek maakt, is dat deze partijen nu samen 1 verhuisregeling voor 65‑plussers aanbieden.

  Voordelen
  Deze regeling biedt voordelen voor huurders van 65 jaar of ouder om langer en comfortabeler zelfstandig te wonen:

  ·         Voorrang: U krijgt voorrang als u gaat verhuizen naar een andere sociale huurwoning die beter past bij uw huishouden. U zoekt zelf een geschikte woning via mijnwoonservice.nl. die voldoet aan de voorwaarden. Dat kan een Woning zijn van Woonopmaat. Maar het mag ook een woning zijn van een andere corporatie zoals Pré Wonen, Elan Wonen, of Ymere.

  ·         Oude huur meenemen: Is de nieuwe woning duurder? Dan kunt u uw oude huur meenemen. 

  ·         Woning achterlaten: bij Woonopmaat mag u uw oude woning in de huidige staat achterlaten. 

  Voorwaarden
  Er is wel een aantal voorwaarden waar men aan moet voldoen om mee te kunnen doen aan de regeling. Deze voorwaarden leest u hier.

  Huurprijs

  Huurprijs

  De huur bestaat uit twee delen, de netto huur en de servicekosten. 

  Netto huur
  De netto huur is berekend op basis van het woningwaarderingsstelsel. Het woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel bekend als het puntensysteem, is een systeem om de maximale huurprijs vast te stellen voor een sociale huurwoning. Hoe meer punten een woning waard is, hoe hoger de huur mag zijn. De kwaliteit van de woning bepaalt het aantal punten.

  Servicekosten
  Servicekosten worden in rekening gebracht voor extra diensten en voorzieningen, zoals collectieve verwarming, lift en schoonmaak. Deze kosten zijn specifiek voor de betreffende woning en rekenen wij  rechtstreeks door aan de huurder. De servicekosten worden via voorschotten in rekening gebracht en één keer per jaar ontvang je een afrekening.

  Stookkosten en water
  Betaal je bij de huur een voorschot voor stookkosten en waterverbruik, dan wordt deze eenmaal per jaar afgerekend via Techem of Ista (Ista enkel voor bewoners van de Debora Bakelaan). Zie voor uitleg van de afrekening de site van

  Techem: www.techem.nl/bewoner-huurder

  Ista: www.ista.com/nl/bewonersinformatie/de-energieafrekening/

  Huurbetaling

  Huurbetaling

  De huur betaal je vooraf. Dat betekent dat het huurbedrag vóór de eerste dag van iedere maand op de bankrekening van Woonopmaat moet staan.

  Automatische incasso
  Het is voor beide partijen het makkelijkst als je de huur betaalt met een automatische incasso-opdracht. Je machtigt daarmee Woonopmaat om het geld van je bankrekening te innen. Wij zorgen er dan voor dat elke maand op tijd het juiste huurbedrag wordt overgeschreven. Voordeel voor de huurder is dat je eenmalig met een minimale inspanning de betaling regelt en baas blijft over je eigen geld. Je hebt altijd de mogelijkheid om je geld terug te halen. Bij een periodieke overboeking kan dit niet. Voor Woonopmaat is een automatische incasso de goedkoopste manier om op tijd de huur te ontvangen en te verwerken.

  Heb je nog geen automatische incasso, dan kan je de machtigingskaart opvragen bij Woonopmaat.

  Zelf de huur overmaken
  Je kan ook zelf iedere maand het huurbedrag overmaken. Houd er rekening mee dat de overschrijving van het huurbedrag naar de rekening van Woonopmaat enkele dagen kan duren. Als je de huurbetaling door een periodieke overboeking van je bankrekening hebt geregeld, let er dan op dat je het bedrag na een huurprijswijziging aanpast.

  Betalen via pinbetaling
  Betalen met contant geld is om veiligheidsredenen niet mogelijk. Je kan wel je huur betalen via pinbetaling op ons kantoor aan de Jan Ligthartstraat in Heemskerk.

  Huurachterstand

  Huurachterstand

  Als je de huur vergeet te betalen of te laat betaalt, sturen wij je een herinnering. Reageer je niet op onze herinneringen, dan schakelen wij de deurwaarder in. Het is natuurlijk verstandig een achterstand te voorkomen. Inschakeling van de deurwaarder leidt tot extra en onnodige kosten die jij moet betalen. Bij een huurachterstand van drie maanden vragen wij een ontruimingsvonnis aan. Onze medewerkers kunnen je mogelijk helpen een huurachterstand af te lossen met een kosteloze afbetalingsregeling. Hiermee voorkom je het ontstaan van verdere achterstanden. Zijn de problemen groter, dan kunnen wij een bemiddelende rol spelen met de schuldhulpverlening van de gemeente Heemskerk of Beverwijk, afhankelijk van waar je woont.

  Huurtoeslag

  Huurtoeslag

  Als de huur in relatie tot jouw inkomen te hoog is, kun je mogelijk huurtoeslag krijgen.

  Huurtoeslag (vroeger heette dit huursubsidie) wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Voor informatie en het aanvragen van huurtoeslag kun je terecht op de website van de Belastingdienst. Bellen met de belastingtelefoon kan natuurlijk ook op telefoonnummer 0800-0543.

  Huurtoeslag wordt gebaseerd op jouw actuele (geschatte) inkomen. Het is daarom belangrijk dat je alle wijzigingen in jouw inkomen, gezin of leefsituatie direct aan de Belastingdienst doorgeeft. Veranderingen kunnen meteen van invloed zijn op de hoogte van de huurtoeslag.

  Huurverhoging

  Huurverhoging

  Jaarlijks stijgen de prijzen. Voor jou, maar ook voor Woonopmaat. Wij brengen in de meeste gevallen dan ook jaarlijks een huurverhoging in rekening. Deze huurverhoging gaat in per 1 juli. Twee maanden voor de huuraanpassingsdatum ontvang je van ons bericht over de huurverhoging. 

  Bezwaar tegen de huurverhoging
  Ben je het met de verhoging niet eens? Dan kan je bezwaar maken bij de Huurcommissie. De Huurcommissie toetst of de huurverhoging redelijk is. Hiervoor maken zij gebruik van het woningwaarderingsstelsel. 

  De Huurcommissie kijkt of de prijs van de woning niet hoger is dan de maximale huur, en of het percentage van de huuraanpassing niet hoger is dan het maximaal toegestane percentage. Als dat in orde is, beoordeelt de Huurcommissie meestal de verhoging als redelijk. Persoonlijke omstandigheden, zoals een laag inkomen, zijn geen reden voor de Huurcommissie om de huurverhoging niet redelijk te verklaren.

  Slecht onderhoud is wel een reden voor de Huurcommissie om de huurprijs tijdelijk te bevriezen. Je hoeft dan overigens niet te wachten op de jaarlijkse huurverhoging. Inschakeling van de Huurcommissie voor slecht onderhoud is het hele jaar mogelijk. Je moet natuurlijk de onderhoudsgebreken wel eerst aan de verhuurder hebben gemeld.

  Meer informatie over huurprijs, prijsverhoging en eventueel bezwaar erop vind je op www.huurcommissie.nl.