Informatie over uw rechten en plichten bij de huur van een woning

Informatie over uw rechten en plichten bij de huur van een woning

Informatie over uw rechten en plichten bij de huur van een woning

U huurt een woning van Woonopmaat. Hiervoor heeft u een huurcontract getekend voor uw woning. Bij dit contract horen de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan afspraken over het gebruik van uw woning. Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. Volgens deze wet is Woonopmaat verplicht u extra te informeren over de afspraken. Deze afspraken gaan over uw rechten en plichten als huurder van de woning. 

Hieronder leest u wat deze afspraken zijn:

U gebruikt de woning als woning 
Een woning is om in te wonen. U mag uw huis niet gebruiken voor een bedrijf. Thuiswerken mag wel. Dit mag niet storend zijn voor uw buren of omwonenden. U mag uw woning niet voor iets anders gebruiken. Daar heeft u toestemming van Woonopmaat voor nodig. Als wij u toestemming geven, ontvangt u deze per brief of e-mail.

U bent de bewoner van uw woning 
In de huurovereenkomst hebben wij afgesproken dat u zelf in uw woning woont. De woning die u huurt, is uw hoofdverblijf. Dat betekent dat u hier  woont. En dat u niet in een andere woning woont. U mag niet iemand anders in uw woning laten wonen. Behalve als het uw partner is of uw thuiswonende kinderen. Wilt u Iemand anders in de woning laten wonen? Dan moet u toestemming aan Woonopmaat vragen. Als wij u toestemming geven, ontvangt u deze per brief of e-mail.

U moet ons vertellen dat u niet meer in uw woning woont
Bijvoorbeeld als u voor een langere periode ergens anders woont? U moet ons dan vertellen waarom u niet meer in de woning woont. Stellen wij vast dat u zelf niet meer in uw woning woont? Dan zullen wij de rechter vragen de huurovereenkomst te beëindigen. Wij kunnen de woning dan toewijzen aan een iemand anders die een woning zoekt.  

U schrijft zich in bij de Basisregistratie Personen (BRP) 
Dat doet u bij de gemeente waar u woont. U blijft op dit adres ingeschreven staan zolang u de woning van ons huurt. Als de huur stopt dan moet u zich weer uitschrijven bij de gemeente.

Wij mogen uw woning niet binnenkomen zonder uw toestemming
Dit mogen wij alleen als er een noodsituatie is. Bijvoorbeeld als er brand of een gaslek is. 

U moet ons binnen laten als: 

-          wij dringende werkzaamheden (onderhoud en inspecties) moeten doen; 

-          wij de woning gaan renoveren en u daarvoor een redelijk voorstel hebben gedaan;

-          uw medewerking nodig is voor werkzaamheden aan de woning van uw buren;

-          een bezichtiging gepland is voor verkoop of nieuwe verhuur van uw woning.

Uw huurcontract bepaalt hoe lang u de woning kunt huren
Er zijn verschillende soorten huurcontracten: tijdelijke huurcontracten, vaste huurcontracten en doelgroepencontracten.  Het soort contract bepaalt hoe lang u de woning kunt huren. Meer daarover leest u op: Welke verschillende soorten huurcontracten zijn er voor een woning? | Rijksoverheid.nl

Uw woning heeft een maximale huurprijs
Woonopmaat mag de huurprijs een keer per jaar aanpassen. Of de huur van uw woning verhoogd mag worden, beslist de minister. Die besluit elk jaar met hoeveel procent de huur omhoog mag. De maximaal redelijke huurprijs kunt u controleren via: Huurprijscheck zelfstandige woonruimte | Huurcommissie helpt | Huurcommissie. Let op: het gaat om de kale huurprijs. De vooruitbetaling van servicekosten valt hierbuiten.

U mag Woonopmaat om onderhoud van uw woning vragenWij repareren gebreken aan uw woning als u dat vraagt. Wij hoeven dat niet te doen als:
*             Er iets stuk gegaan is door uw fout;
*             Het gaat om kleine en simpele herstellingen die voor uw rekening komen;
*             Het is onmogelijk om het gebrek te repareren;
*             De reparatie is te duur. Het is niet redelijk om herstel of vervanging te vragen.

Als er problemen zijn die u niet zelf kunt oplossen, dan kunt u ons dat melden via onze website https://www.woonopmaat.nl/reparatie-aanvraag of u kunt bellen met telefoonnummer 0251-750900.

Er zijn ook werkzaamheden die u zelf moet uitvoeren. Meer hierover leest u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-kosten-zijn-voor-de-huurder-en-welke-voor-de-verhuurder 

U onderhoudt zelf de dingen die u zelf hebt toegevoegd aan de woning. Wij noemen deze dingen “Zelf Aangebrachte Voorzieningen” (ZAV’s). Heeft u iets toegevoegd aan uw woning waarvoor wij u geen toestemming hebben gegeven? Dan moet u het weghalen als wij daarom vragen.  

Heeft u een klacht over Woonopmaat?
Wij doen ons best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons en u ons dat wil vertellen. Ook kan het gebeuren dat wij met u van mening verschillen over een belangrijk onderwerp. In beide gevallen kunt u uw klacht melden via onze website: https://www.woonopmaat.nl/heb-je-een-klacht-over-ons. De klacht moet u altijd schriftelijk aan ons doorgeven. Onze contactgegevens:

Woonopmaat
Jan Ligthartstraat 5 ,1965 BE Heemskerk
Telefoonnummer: 0251-256010

Als uw klacht niet wordt opgelost, dan kunt u terecht bij andere organisaties. Hieronder staan ze voor u op een rij. 

De regionale geschillencommissie 
Dit is een onafhankelijke klachtencommissie die klachten over Woonopmaat behandelt. Een klacht meldt u via: https://geschillencommissie.net/

Meldpunt gemeenten Heemskerk en Beverwijk 
Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor klachten over verhuurders.

Voor de gemeente Heemskerk vindt u meer informatie op: https://www.heemskerk.nl/melden-en-meedoen/meldpunt-problemen-met-verhuurders 
Voor de gemeente Beverwijk vindt u meer informatie op: https://www.beverwijk.nl/melding-wet-goed-verhuurderschap

Kantonrechter/huurcommissie
In een aantal situaties kunt u ook naar de Huurcommissie of de kantonrechter gaan. Op de website 
Wanneer kan ik terecht bij de Huurcommissie en wanneer kan ik naar de kantonrechter? | Rijksoverheid.nl leest u hier meer informatie.