Onderhoud

Onderhoud

Onderhoud/reparatie aanvraag

Onderhoud/reparatie aanvraag

Een reparatie aanvraag meld je telefonisch via 0251-750900 of online.
Wat mag je van ons verwachten?

Wij proberen direct, maar in ieder geval binnen vijf dagen, een afspraak met je te maken. Binnen tien dagen wordt je reparatie aanvraag afgehandeld.
Spoedeisende verzoeken worden binnen 24 uur afgehandeld.

Wie is verantwoordelijk voor welke onderhoudsklus?
Sommige onderhoudswerkzaamheden moeten bewoners zelf uitvoeren. Wat voor rekening van Woonopmaat is, staat in het alfabetisch gerangschikte onderhouds-ABC. Wij doen meer voor je dan andere corporaties en veel meer dan in de wet staat. In het nieuwe ABC lees je wat Woonopmaat voor je doet.

Onderhouds-ABC
Onderhouds-ABC via de servicekosten

Onderhouds-ABC

Onderhoudsreglement bij het Onderhouds-ABC van Woonopmaat
Het Onderhouds-ABC is onderdeel van de huurovereenkomst.

Sommige werkzaamheden, die onder de verantwoordelijkheid van huurders vallen, voert Woonopmaat uit of zijn collectief uitbesteed. Je betaalt hiervoor een bijdrage via de servicekosten. Een voorbeeld hiervan is het schoonhouden van algemene ruimten en portieken.
Alle reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid, onvoorzichtigheid, slordigheid of onjuist gebruik zijn altijd voor rekening van de huuurder. Dat geldt voor alle onderdelen uit het Onderhouds-ABC.
Veranderingen in of aan de woning die door de huurder zelf zijn aangebracht, onderhoudt Woonopmaat niet. De huurder is zelf verantwoordelijk voor deze veranderingen. Reparaties, vervanging en dergelijke aan deze veranderde zaken komen voor rekening van de huurder.
Als er specifieke afspraken met je zijn gemaakt over het onderhoud en de vervanging van aangebrachte voorzieningen door de vorige huurder, dan zijn deze schriftelijke afspraken geldend. Dit is ongeacht wat er in het Onderhouds-ABC staat vermeld.

Tuinonderhoud

Tuinonderhoud

Je woont graag in een fijne, mooie straat. Een goed onderhouden huis en een verzorgde tuin helpen daarbij. Woonopmaat is actief in het toezicht op tuinonderhoud. Wij verwachten van al onze huurders dat zij hun tuin goed onderhouden. Dit hoort bij het huurcontract en staat in onze Algemene Huurvoorwaarden.

Hier vind je een aantal handige tips en richtlijnen over wat dit betekent.

Planmatig onderhoud

Dit gaat over grotere onderhoudswerkzaamheden. Wanneer voert Woonopmaat schilderwerk uit in je wijk? Zijn er grote klussen gepland in het komende jaar, waar je als huurder rekening mee moet houden? Klik hier voor het overzicht van het geplande onderhoud in 2021.

Voorafgaand aan de planning worden de woningen geïnspecteerd. De projectleiders beoordelen of werkzaamheden inderdaad moeten worden uitgevoerd, of de uitvoering volgens planning gebeurt of dat het gewenst is om eerder of later met het werk te starten. 

Verduurzamen

Huurwoningen die zelf hun energie opwekken. Het is een mooi vooruitzicht. Zo dalen de woonlasten en werken we aan een betere wereld. Het thema duurzaamheid verankeren in alle keuzes die we maken, dat is ons doel. Belangrijk is wel dat onze bewoner er niet op achteruit gaat: niet in comfort en niet in woonlasten. IJmond Nieuws maakte voor ons een filmpje over dit thema.

Legionella

Legionella is een besmetting van drinkwater die bij inademing van vernevelde deeltjes levensgevaarlijk kan zijn.

De bacterie floreert vooral in waterleidingen met stilstaand water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Woonopmaat beheert en controleert op basis van de geldende wetgeving de waterinstallaties. In de bestrijding van legionella speel je als bewoner een belangrijke rol. Als bewoner is het verstandig een aantal veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om besmetting te vermijden.

Als je langer dan één week op vakantie bent geweest, kan de legionellabacterie zich al in de leidingen hebben vermenigvuldigd. Draai daarom na langere afwezigheid alle warme en koude kranen helemaal open en laat deze minimaal 10 minuten krachtig doorstromen. Bij een gemengd tappunt moet het warm en koud water los van elkaar worden gespoeld. Spoel ook het toilet een paar maal door. Let vooral op de douche; legionella is gevaarlijk als je kleine besmette waterdeeltjes inademt. Spoel de douche daarom door nadat je deze langer dan één week niet hebt gebruikt en leg de douchekop bij het spoelen in een emmer met water ter voorkoming van verneveling.
De buitenkraan is ook een risico. Spoel deze tien minuten door voordat je de tuin gaat besproeien. Als je een tuinslang met sproeikop hebt aangebracht, leg je de sproeikop tijdens het spoelen in een emmer met water ter voorkoming van verneveling. Heb je een ondergronds leidingnet aangelegd in je tuin? Spoel dan ook dit netwerk door voordat je gaat sproeien.
Laat alle zelf aangebrachte wijzigingen aan je waterleidinginstallatie, bad of douche controleren door een erkend vakman.

Zelf klussen aan uw woning

Zelf klussen aan je woning?
Mag ik zelf wijzingen, aanpassingen, toevoegingen enzovoort aanbrengen aan de woning die ik van Woonopmaat huur? In de meeste gevallen is het antwoord: 'ja', maar niet alle wijzigingen en aanpassingen zijn toegestaan. Voor wijzigingen die wel zijn toegestaan, moet in een aantal gevallen vooraf schriftelijk toestemming aan Woonopmaat worden gevraagd. Zie hiervoor de Brochure 'Zelf klussen in je woning'.* 

*Versie 2009, het nieuwe ZAV-beleid is op dit moment - 2020 - in ontwikkeling.

Woonopmaat stelde een aantal professionele kluswijzers op voor werkzaamheden die bewoners vaak zelf doen. Of het nu gaat om het aanleggen van elektriciteit, het verfraaien van een wand of het aanbrengen van inbraakbeveiliging. In de kluswijzers kan je lezen hoe je deze werkzaamheden het best kunt uitvoeren, welke voorwaarden Woonopmaat stelt bij zelfwerkzaamheid en je krijgt advies en richtlijnen over te gebruiken materialen en wijze van toepassen.

Kluswijzer 1, Zelf uw wand verfraaien
Kluswijzer 2, Zelf harde vloerbedekking, wand- en plafondbetimmering aanbrengen
Kluswijzer 3, Zelf klein elektra aanbrengen
Kluswijzer 4, Zelf uw interieur beveiligen
Kluswijzer 5, Zelf een dakraam plaatsen
Kluswijzer 6, Zelf een keuken installeren
Kluswijzer 7, Zelf sanitair installeren
Kluswijzer 8, Zelf een wand verplaatsen/verwijderen
Kluswijzer 9, Zelf een deur vervangen
Kluswijzer 10, Zelf een schutting plaatsen

Wij maakten ook een aantal videofilms over veel voorkomende werkzaamheden.

Technische tips

Zelf klussen in de woning

Over onderstaande werkzaamheden maakte Woonopmaat filmpjes.
De filmpjes kan je hier bekijken.

Deurscharnieren smeren
Controleren van de gasslang
Legionella
Gebruik van de lift
Schotelantenne
Deursloten smeren
Ventilatie in huis
CV-ketel bijvullen
Dakgoten schoonmaken
Sierpleister op wand aanbrengen
Muur vlak maken
Ligbad plaatsen
Schutting plaatsen
Toilet plaatsen
Muur behangen
Wand tegelen
Stickers verwijderen
Laminaatvloer leggen
Vloerbedekking verwijderen
Beveiliging van ramen en deuren
Lijmresten trap verwijderen
Tegelvloer leggen
Muur plaatsen
Wand schilderen
Stopcontact en schakelaar aanleggen
Elektra in de tuin aanleggen
Nieuwe keuken plaatsen
Coniferen planten
Lambrizering plaatsen
Deur afhangen