Kluswijzer 10 Erfscheiding

Kluswijzer 10 Erfscheiding

Zelf een schutting plaatsen

U heeft graag wat meer privacy in uw tuin, u wilt een fraaier hekwerk rondom of u vindt dat die gammele schutting nodig aan vervanging toe is. Voor een nieuwe tuinafscheiding gaat u naar een bouwmarkt of tuincentrum, die ze in velerlei uitvoeringen verkoopt. De plaatsing kunt u aan een vakman overlaten maar het is ook mogelijk om dat zelf te doen. Deze kluswijzer vertelt er meer over. Allereerst treft u de kwaliteitseisen aan die Woonopmaat stelt met betrekking tot het plaatsen van een schutting. Vervolgens treft u een aantal handige tips.

Kwaliteitseisen schutting

Voor het plaatsen van een schutting zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

1. De maximumhoogte aan de zijkant van het erf is 1,80 meter.
2. De maximumhoogte aan de straatkant is 1,00 meter.
3. Bij plaatsing op de rooilijn is toestemming nodig van de aangrenzende buren. Indien u deze toestemming niet krijgt, moet u de schutting binnen de rooilijn plaatsen. Bij een schutting is dit tegen de rooigrens aan.
4. Een haag moet u volgens het burenrecht minimaal 50 cm van de erfgrens plaatsen.
5. De schutting moet goed gefundeerd zijn. Dit betekent dat de palen ten minste 60 cm in de grond moeten zitten. Bij een scherm van 1,80 meter heeft u dus palen van 2,40 meter nodig.
6. De bevestiging van de schutting mag niet aan het kozijnhout worden vastgezet.
7. Het hout moet zijn geïmpregneerd met een verduurzamingsmiddel. Dit voorkomt houtrot.

Onderhoudstechnische aspecten

1. Het onderhouden (schilderen) van de houten erfafscheiding moet u zelf uitvoeren.
2. U moet de haagbeplanting regelmatig zelf onderhouden (bemesten) en snoeien, zodat er geen hinder ontstaat bij uw naaste bewoners.

Verhuurtechnische aspecten

1. De kleur van uw schutting moet passen in de omgeving.

Aanbevolen materialen

• Hout met een KOMO-norm. Hiermee wordt aangeduid dat het hout is verduurzaamd. In dit kader worden hardhouten palen van azobé of bangkirai aanbevolen.
• Haagbeplanting: Cupressocyparis leylandu, Berberis, Prunus laurocerases, Ligustrum, Crotaegus monogipra (meidoorn), Taxus baccata.
• Vanuit milieutechnisch oogpunt verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen.

1. Materiaal en gereedschappen schutting

Welke afscheiding u ook kiest, de werkzaamheden komen in grote lijnen op hetzelfde neer: u plaatst staanders in de grond en bevestigt hieraan het hout of het gaas.
Als basis voor een houten afscheiding zijn houten of betonnen staanders van 10 x 10 cm het meest geschikt. Hun lengte hangt samen met de hoogte van de omheining: bedraagt die bijvoorbeeld 1,80 meter, dan moeten de palen 240 cm lang zijn. Ze komen in de tuin op maximaal 1,5 meter van elkaar. Voor een afscheiding van gaas zijn geplastificeerde palen verkrijgbaar. Bij een afrastering van gaas met een hoogte van 80 cm hoogte wordt een onderlinge tussenruimte van 5 meter aangehouden, bij gaas van 120 cm een afstand van 3 meter.

Het benodigde gereedschap

De volgende gereedschappen zijn nodig: meetlint, waterpas, touw, schep, grote houten hamer, gewone hamer, schroevendraaier, handzaag, ijzerzaag, boormachine, eventueel een grondboor.

Fundering

Een schutting staat of valt met de fundering. Het is dus belangrijk om hieraan voldoende tijd en aandacht te besteden. Wanneer u heeft bepaald waar de afscheiding moet komen, spant u een draad over de gehele lengte, goed waterpas en 10 cm boven de grond. Meet hierlangs de afstand tussen de staanders af. Probeer het zo uit te kienen dat u straks de eerste en de laatste paal met beugels aan de muur kunt monteren.
Graaf gaten van 60 cm diepte en 30 cm in het vierkant, een karwei dat het makkelijkste gaat met een grondboor. Voor een omheining van gaas is 40 cm diep genoeg. Leg onderin een tegel en zet de paal erop. Houd hem tegen de draad en stel hem met een waterpas loodrecht. Fixeer de paal zo nodig met schoren. Vul het gat vervolgens met zand en stamp dit goed aan. Er zijn meer manieren om een fundering te maken. Ze dienen vooral als extra bescherming tegen houtrot.
Ten eerste kunt u voor een steviger resultaat de gaten volstorten met betonmortel, maar dit moet dan wel 48 uur drogen. Verder bestaan er speciale metalen paalhouders, met een puntig uiteinde dat de bodem wordt ingeslagen. De duurzaamste methode is om de palen 5 cm boven het maaiveld vast te zetten, zodat het hout minder water opzuigt. Dit kan door in de betonnen voet draadeinden, schoenen of paalhouders te gieten, waarop de staanders geschroefd worden.

Maak de afscheiding compleet

Tegen de palen schroeft of spijkert u de schutting, waarbij u onderaan begint. In een betonnen paal zit een rij verticale gaten, die dienen om aan weerszijden met slotbouten een plank te bevestigen. Tegen deze planken komt dan het hout van de omheining.
Ook al gebruikt u geïmpregneerd hout, dan nog verdient het aanbeveling om op alle kopse kanten en verbindingsvlakken extra conserveermiddel als menie, beits of verf aan te brengen. Op basis van het hierboven beschreven principe zijn in de tuin talloze speelse variaties mogelijk. U kunt een hek of poort in de afscheiding opnemen, u kunt door haakse schotten te plaatsen een windvrij zitje creëren of u kunt tegen de omheining een bergplaats bouwen.

Bevestig het gaas

Gaas bevestigt u met geplastificeerd ijzerdraad. Bovendien zijn er twee draadspanners bij nodig. Rol het gaas uit, maak het stevig vast aan de beginpaal en zet het geheel overeind. Vlecht onder en boven door het gaas het ijzerdraad en bind dit om de eerste en de laatste paal, waarbij de draadspanners op ongeveer 50 cm voor de eindpaal komen. Door de spanners aan te draaien, wordt het binddraad strak getrokken. U trekt het gaas aan over het draad en maakt het vast aan de rest van de staanders. De afrastering die zo ontstaat is uitstekend geschikt om klimplanten tegen te laten groeien.

2. Haagbeplanting

Voor een volledig natuurlijke afscheiding zorgt haagbeplanting. De aanleg gaat wellicht makkelijker en sneller dan de plaatsing van een omheining, maar het onderhoud kost doorgaans meer moeite. Zo moet een haag regelmatig worden bemest en gesnoeid. Omdat er veel soorten haagbeplanting zijn, elk met unieke eigenschappen, is het aan te bevelen eerst bij een tuincentrum te informeren.