Kluswijzer 5 Dakraam

Kluswijzer 5 Dakraam

Zelf een dakraam plaatsen

U zou graag direct daglicht op uw hobbyzolder hebben, u zoekt een ventilatiemogelijkheid voor die muffe vliering of u wilt een beter uitzicht vanuit die bovenste logeerkamer. Dan is een dakraam de oplossing. De bouwmarkt verkoopt verschillende typen in verschillende maten. U dient voor het aanbrengen van een dakraam wel eerst toestemming te vragen aan WOONopMAAT. Inzetten kunt u aan een vakman overlaten; dat moet u ook zeker doen als u twijfelt of u dit karwei wel tot een goed einde kunt brengen. Maar het is voor de echt handige doe-het-zelver zeker mogelijk om dat zelf te doen, mits u nauwkeurig het montagevoorschrift opvolgt. Deze kluswijzer vertelt er meer over. Allereerst treft u de kwaliteitseisen aan die WOONopMAAT stelt met betrekking tot het plaatsen van een dakraam. Vervolgens treft u een aantal handige tips.

 

Kwaliteitseisen dakraam

Voor het plaatsen van een dakraam dient u altijd op voorhand overleg te plegen met Woonopmaat en zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

1. De plaatsing van het dakraam moet door een erkend aannemer gebeuren.
2. Een goede hoogte voor het raam is als de onderzijde van het dakraam ongeveer 1 meter boven de vloer is.
3. Het gewenste glasoppervlak is minimaal 90 cm x 90 cm.
4. De dakpannen moeten goed worden teruggelegd.
5. Indien er dakisolatie aanwezig is, moet u ervoor zorgen dat na het aanbrengen van het dakraam ook weer goed is geïsoleerd (in verband met condensvorming).
6. Indien constructieve en bouwkundige aanpassingen nodig zijn, is een bouwvergunning nodig en zult u de bouwtekening aan WOONopMAAT moeten verstrekken.
7. Let op: het plaatsen van een dakraam is niet eenvoudig. Onvakkundig aangebracht, betekent grote gevolgen voor de bouwconstructie en daarmee komt ook uw veiligheid in gevaar. Raadpleeg daarom altijd een erkend aannemer.

Onderhoudstechnische aspecten

1. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel repareren/herstellen van het dakraam.
2. Woonopmaat is niet verantwoordelijk voor lekkages door een ondeugdelijk aangebracht dakraam.

Verhuurtechnische aspecten

Niet van toepassing.

Gemeentelijke vergunning

U dient uw aanvraag ook voor te leggen aan de gemeente (meldingsplicht). Indien er draagconstructies moeten worden aangebracht of veranderd, moet u zelf een officiële bouwvergunning aanvragen.

Aanbevolen materialen

Velux, Roto.

1. Dakramen voor schuine daken

In vrijwel elk schuin dak is een venster aan te brengen. Dakramen bestaan uit een kozijn van hout, kunststof, staal of aluminium, dat aan de buitenkant van het dak wordt gemonteerd, en een ruit in een scharnierend frame. Raam en kozijn zijn afgedicht door middel van elastische profielen of borstelstroken. Voor een waterdichte aansluiting op het dak zorgen bijgeleverde gootstukken, waarvan de onderste vaak voorzien is van een loodslab.
De ramen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. De verschillen betreffen voornamelijk de ophanging en bewegingsmogelijkheid van het glasgedeelte. Zo zijn de meest gebruikelijke typen het uitzetraam, het tuimelraam, het uitzettuimelraam, het uitzetdraairaam en het uitzetschuifraam. Sommige typen zijn boven of naast elkaar te koppelen. Kant-en-klare dakramen kunt u van binnenuit monteren. Voor elk type komen de basishandelingen in grote lijnen overeen.

Het benodigde gereedschap

De volgende gereedschappen zijn nodig: rolmaat, decoupeerzaag, handzaag, schroevendraaier, rubberen hamer, gewone hamer, mogelijk een slijpschijf. Kies een droge dag uit.

Grootte en positie van het venster

De ideale afmeting van het dakraam kunt u berekenen aan de hand van een vuistregel die in de bouw wordt gehanteerd. Meet de oppervlakte van het vloergedeelte waar de hoogte vanaf de vloer tot het dak 150 cm of meer is. Het benodigde glasoppervlak bedraagt 10 procent hiervan. Is bijvoorbeeld de gemeten vloergrootte 5 x 2 = 10 m², dan levert een raam van minimaal 1 m² de juiste lichtinval. Voor een vrij uitzicht bepaalt u het hart van het raam op ongeveer 150 cm hoogte van de vloer.

Voorbereiding en uitvoering

Er zijn veel verschillende soorten daken, die elk hun eigen technische eigenschappen hebben. De moderne dakramen kunnen in de meeste dakconstructies goed worden toegepast. In veel gevallen zijn in de dakconstructie van de wat nieuwere woningen de isolatie en de dakbalken onzichtbaar weggewerkt. Wanneer er in zo'n dak een gat voor een dakraam wordt gemaakt, moet vooraf eerst goed bepaald worden waar de balken of sporen lopen: ze zijn immers niet zichtbaar! Daarnaast is de kans op condensvorming groot, als de aansluiting van het nieuwe dakraam aan het dakfolie van de dakisolatie niet goed wordt uitgevoerd. Volg daarom nauwgezet de voorwaarden en de montagevoorschriften op.
Bij de wat oudere, niet-geïsoleerde daken is het aanbrengen eenvoudiger. Teken op de gewenste plaats tegen het dakbeschot provisorisch de omtrek van het raam. Maak in het midden met een decoupeerzaag een 'mangat' van 50 x 50 cm, liefst met een kort (afgebroken) zaagje of een plankje onder de zaagzool, zodat u niet per ongeluk pannen van het dak stoot of panlatten doorzaagt. Pas na verwijdering van het luikje kunt u voorzichtig de eerste pannen wegnemen en enkele panlatten afzagen.
Soms is het noodzakelijk dat niet alleen het dakbeschot maar ook een of meer daksporen of dakbalken verwijderd moeten worden. De balk moet dan verlegd worden om het dakraam te laten passen. Deze 'rafeling-constructie' vergt, voor wat de uitvoering betreft, behoorlijk wat bouwkundig inzicht. Stel u van tevoren goed op de hoogte van de situatie alvorens u overgaat tot plaatsing. Laat het verplaatsen van een of meer dakbalken aan de vakman over!

Leunend met uw bovenlichaam door het mangat neemt u de rest van de overtollige dakpannen weg. Sommige moeten misschien met een doorslijpschijf passend gemaakt worden. Teken vervolgens aan de buitenzijde de grootte van het dakgat definitief af en sla op de hoeken vier spijkers, zodat de kozijnopening ook vanbinnen precies af te tekenen en uiteindelijk uit te zagen is. Het hangt van de bijgeleverde gootstukken af of aan de buitenkant de panlatten aan weerszijden van het gat een paar centimeter moeten worden ingekort en voorzien van een ondersteuningslat. Aan de onder- en bovenkant is altijd een extra ondersteuningslat nodig.

De plaatsing van het dakraam

Voordat u het kozijn plaatst, verwijdert u het bewegende glasgedeelte, zoals aangegeven in het montagevoorschrift. Schroef met twee schroeven de speciale bevestigingsbeugels aan het kozijn. Schuif het vervolgens naar buiten, breng het in positie - vrij van de panlatten - en zet de bovenste beugels op twee plaatsen vast op het dak. Controleer voor het definitieve vastschroeven of alle voorgevormde gootstukken goed passen en of het kozijn horizontaal ligt.

Zorg dat alle dakpannen goed op hun plaats liggen en monteer dan de gootstukken. Druk de loodslab op de pannen en sla hem voorzichtig met een rubberen hamer in vorm. Zet het glasgedeelte terug in de scharnieren. Volg tot slot de aanwijzingen in het montagevoorschrift op om het raam exact recht en in het midden van het kozijn te krijgen.

U begrijpt dat het plaatsen van een dakraam in de regel een ingewikkelde en ingrijpende zaak is. Deze voorziening is ook bijna niet meer uit de woning te verwijderen en wordt daardoor een blijvend element van de woning. Woonopmaat stelt daarom hoge eisen aan de plaatsing van een dakraam. Die eisen betreffen natuurlijk de veiligheid en deugdelijkheid van de voorziening, maar ook aan de constructieve kant worden hoge eisen gesteld. Daarom adviseren wij u met klem het plaatsen van een dakraam aan een aannemer over te laten. Daarnaast dient u altijd vooraf uw plannen voor te leggen aan Woonopmaat.