Huurovereenkomst wijzigen bij echtscheiding of relatiebreuk

Huurovereenkomst wijzigen bij echtscheiding of relatiebreuk

Echtscheiding of relatiebreuk

Echtscheiding of relatiebreuk

Bij echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap
Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan ben je beiden huurder van de woning. Je hebt dezelfde rechten en plichten. Dit blijft zo totdat de echtscheiding of ontbinding definitief is en is ingeschreven bij de gemeente.

De rechter bepaalt (in de meeste gevallen) wie na de scheiding of ontbinding huurder van de woning zal zijn. De rechter geeft vervolgens aan wie van beide partijen op welke dag de woning als huurder krijgt toegewezen.

Bij medehuurschap
Ga je uit elkaar maar ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap dan moet één van de huurders afstand doen van de woning. De huurder die achter blijft moet wel voldoen aan de voorwaarden van de woning. Denk aan het hebben van voldoende inkomen en de voorwaarden van de woning.

Welke bewijsstukken hebben wij nodig?

Altijd

  • Kopie legitimatiebewijs van beide partijen

Bij echtscheiding of geregistreerd partnerschap

  • Akte van inschrijving scheiding of ontbinding bij de gemeente
  • Echtscheiding of ontbindingsbeschikking van de rechtbank waarin staat aan wie de woning is toegewezen.

Medehuurder (niet gehuwd)

  • Getekende afstandsverklaring door de ex-partner
  • Een bewijs van uitschrijving van de medehuurder in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente met daarop de gezinssamenstelling en adres historie. (deze mag niet ouder zijn dan 1 maand)

Hoe kan ik deze wijziging doorgeven?
Je kunt deze wijziging doorgeven door een formulier in te vullen. Klik op onderstaande link om een formulier te downloaden.

Dit kun je mailen naar verhuur@woonopmaat.nl

Woonopmaat heeft 3 weken om de aanvraag te verwerken. 

Afstandsverklaring PDF