Kosten energie en isolatie (duurzaamheid)

Kosten energie en isolatie (duurzaamheid)

Kosten energie en isolatie (duurzaamheid)

Kosten energie en isolatie (duurzaamheid)

Mijn stookkostenafrekening loopt via Woonopmaat. Wat gebeurt er met de gasprijs?
Als u in een complex woont met een gemeenschappelijke ketel dan blijft de gasprijs gelijk tot 1 januari 2024. Het bedrag wat u ons betaalt is ook afhankelijk van de belasting op gas en hoeveel u verbruikt.

Hoe kan ik zelf zorgen dat mijn energierekening niet stijgt?
Er zijn websites waar u informatie kunt krijgen om te bezuinigen op uw energierekening. www.iedereendoetwat.nl

www.ecoheemskerk.nl/rrew-actie. Via deze site kunt u een besparingspakket bestellen en advies krijgen over uw energieverbruik.

Kan iemand naar mijn woning komen kijken?
Het is mogelijk dat er iemand advies geeft over hoe u energie kunt besparen. U kunt dit aanvragen via:  www.ecoheemskerk.nl/rrew-actie

Ik heb enkel glas. Wat nu?
Wij gaan in de meeste woningen enkel glas vervangen door dubbel glas. U ontvangt hierover voor februari 2022 bericht van ons.

Ik woon in een niet geïsoleerde woning.
Helaas zijn niet alle woningen geïsoleerd. We investeren momenteel in het verduurzamen van onze woningen. Dit doen we per complex en niet per woning. Hiermee kunnen we sneller en goedkoper verduurzamen. We zijn nu bezig met de complexen in de Antonio Morsstraat en Poelenburg AB. Andere projecten zijn in voorbereiding. Zodra uw woning aan de beurt is hoort u dit van ons.

Waarom verlagen jullie niet de huur voor een niet geïsoleerde woning?
De huur van de woning is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Het energielabel van uw woning is hier onderdeel hiervan. De huurinkomsten zijn hard nodig voor de investeringen in nieuwbouw en verduurzaming.

In de afgelopen jaren was de huurverhoging voor de woningen met de laagste energie labels lager dan bij andere woningen. Onze wens is om ook volgend jaar de huurverhoging te beperken tot inflatie.