Maandelijkse bijdrage VVE

Maandelijkse bijdrage VVE

Maandelijkse bijdrage aan de VVE

Iedere eigenaar van een appartement is maandelijks een bijdrage verschuldigd aan de VVE. Deze bijdrage bestaat uit drie onderdelen:

Servicekosten
In elke VvE zijn er servicekosten van toepassing. Dit betreft bijvoorbeeld:

 • het stroomverbruik van de algemene verlichting,
 • het onderhoud van de algemene verlichting,
 • het schoonhouden van het gebouw,
 • het stroomverbruik van de lift.

Voor de servicekosten wordt door iedere eigenaar een gelijk aandeel in de kosten betaald.

Exploitatiekosten
Onder exploitatiekosten wordt bijvoorbeeld verstaan:

 • opstalverzekering van de VvE,
 • dagelijks onderhoud gemeenschappelijk gedeelte,
 • algemene verenigingskosten.

Voor de exploitatiekosten wordt door iedere eigenaar een gelijk aandeel in de kosten betaald.

Reservering onderhoudsfonds (onderhoudsbijdrage)
Voor de VvE wordt jaarlijks een Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) voor de komende 10 jaren opgesteld. Deze onderhoudsbijdrage geldt voor de gemeenschappelijke delen van het appartementengebouw, bijvoorbeeld:

 • dakbedekking,
 • onderhoud van de centrale verwarmingsketel,
 • liftinstallatie,
 • rioolontstopping,
 • schilderwerk,
 • kozijnen,
 • postkasten.

Voor de vaststelling van de onderhoudsbijdrage wordt niet door iedere eigenaar een gelijk aandeel in de kosten betaald. Het in de splitsingsakte opgenomen ‘breukdeel’ per appartement is de basis voor de onderhoudsbijdrage welke per appartement moet worden betaald.

Vaststelling maandelijkse bijdrage

Jaarlijks neemt de Algemene Ledenvergadering een besluit over het vaststellen van de maandelijkse VvE-bijdrage. Het is voor de VvE van groot belang dat dit zorgvuldig gebeurt. De financiële positie van de VvE is belangrijk voor de continuïteit van het eigendom en de staat van onderhoud van het gebouw. Deze factoren zijn mede bepalend voor de waarde van de appartementen en zijn dus van belang voor de eigenaars.

De financiële positie, weergegeven in de jaarrekening, wordt met iedere kandidaatkoper doorgenomen.