Medehuurschap

Medehuurschap

Medehuurschap

Medehuurschap

Woon je met iemand samen of ben je mantelzorger dan kun je een verzoek indienen tot medehuurderschap. Je hebt als medehuurder dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Wat is een medehuurder?
Een medehuurder is iemand waarmee je een duurzaam huishouden hebt die is gericht op de toekomst. Dit houdt in dat je samen woont en de kosten deelt. De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Je bent verantwoordelijk voor het naleven van de contractuele afspraken zoals het betalen van de huur en het uit laten voeren van reparaties. Je hebt recht op de woning op het moment dat de hoofdhuurder de woning verlaat of komt te overlijden.

Samenwonen met je partner
Woon je samen met je partner en voer je een duurzame gemeenschappelijke huishouding dan kun je medehuurderschap aanvragen. Je staat minimaal twee jaar ingeschreven op het adres bij de gemeente. De relatie is gericht op de toekomst. Je deelt de kosten en zorgt voor elkaar. Je hebt de intentie om de rest van je leven bij elkaar te blijven. Het verzoek mag niet als doel hebben de medehuurder hoofdhuurder te laten worden.

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap?
Dan ben je automatisch medehuurder, dit is vanuit de wet zo bepaald. Wij vragen je om dit wel aan ons door te geven zodat wij het contract kunnen aanpassen.

Aanvraag bij mantelzorg
Het kan zijn dat een naaste of een familielid intensieve zorg nodig heeft en het noodzakelijk is dat je als mantelzorger inwoont bij de huurder. In deze situatie kan er medehuurderschap aangevraagd worden. Onder mantelzorg wordt verstaan dat er voor een langere periode intensieve zorg wordt verleend en dit verder gaat dan gebruikelijke zorg.

Iemand bij je laten inwonen
Wil je een vriend(in) of een familielid  bij je laten inwonen dan geef je dit door aan Woonopmaat. Wij passen onze administratie aan. Als iemand bij je gaat wonen is deze persoon geen medehuurder.

Aanvraag voor kind
Het is niet gebruikelijk dat je als kind medehuurder wordt van de woning waar je met je ouder(s) woont. Het samenwonen van deze relatie is vaak niet voor langere tijd. Er is een uitzondering, dan moet het kind minimaal 45 jaar oud zijn en zijn hele leven aantoonbaar onafgebroken thuis wonen en ook niet als woningzoekende ingeschreven staan. De bedoeling is dat het kind bij ouder(s) blijft wonen.

Welke documenten hebben wij nodig?

Altijd

  • Kopie geldig legitimatiebewijs van beide aanvragers
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (even checken wat de mogelijkheden digitaal zijn of dat ze die uitprinten en ondertekend uploaden.)
  • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente van de medebewoner met daarop de gezinssamenstelling en adres historie. (deze mag niet ouder zijn als 3 maanden)

 Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

  • Een kopie van de trouwakte / akte geregistreerd partnerschap.

Bij mantelzorg

  • Een indicatie van de gemeente of zorgpartij dat er zorg voor minimaal 20 uur per week nodig is.
  • Een mantelzorgovereenkomst of een verklaring van arts of instelling
  • Een opzegging van huurovereenkomst of verkoop opdracht eigen woning van de mantelzorger

 Aanvraag na 2 jaar samenwonen met partner

  • Gegevens waaruit blijkt dat je een gemeenschappelijk huishouden hebt. Denk aan afschriften van een gezamenlijke bankrekening, laat zien hoe je de kosten van bijvoorbeeld huur, verzekeringen, rekeningen van bijvoorbeeld gas, water en elektra samen hebt verdeeld, samenlevingscontract.

Let op: De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de aanvraag volledig is ingediend met alle gevraagde documenten. De verwerkingstijd is 3 weken.

Hoe kan ik een medehuurschap aanvragen?
Je kunt een medehuurschap aanvragen door een formulier in te vullen. Klik op onderstaande link om een aanvraagformulier te downloaden.

Dit kun je mailen naar verhuur@woonopmaat.nl

Woonopmaat heeft 3 weken om de aanvraag te verwerken. 

Medehuurschap aanvragen PDF