Derde digitale klantenpanel

Derde digitale klantenpanel

Derde digitale klantenpanel

31 mei 2021

Positieve uitkomsten digitaal klantenpanel
‘Coaching in Energie besparing’

Woonopmaat is haar woningen aan het verduurzamen. Dit om het wooncomfort te verbeteren én om de energierekening van de bewoners te verlagen. Maar duurzaamheid is meer dan techniek alleen. Het gaat ook om bewustwording en gedrag, om duurzaam denken én doen. Daarom willen we in gesprek met bewoners en samenwerken aan bewustwording.

Drie bestuursleden van het Huurdersplatform Woonopmaat zijn opgeleid als energiecoach. Zij kunnen bewoners coachen om energie te besparen en bewuster met energie om te gaan. Maar hoe energiebewust zijn onze huurders? En hoe vertaalt zich dat? Staat men ervoor open om (nog) energiebewust(er) te worden? Eventueel met de hulp van een energiecoach.

Al deze vragen legden we samen met het Huurdersplatform begin april voor aan de ruim 230 leden van het digitaal klantenpanel. Meer dan de helft van de leden reageerde op onze uitnodiging en leverde ons hiermee waardevolle informatie.

Zo vindt ruim 90% van de leden duurzaamheid en energiezuinigheid belangrijk en geeft 93% aan energiebewust te zijn. Toch valt daarbij op dat ruim 25% van de deelnemers niet weet welk deel ze van hun maandelijkse woonlasten aan energiekosten uitgeven. Een gesprek met een energiecoach ziet een groot deel van de leden dan ook wel zitten. Om bespaartips en om informatie te krijgen over de aansluiting en het gebruik van duurzame installaties. Denk hierbij aan zonnepanelen, een zonneboiler of mechanische ventilatie.

Ook meedoen aan een bespaaractie onder leiding van een energiecoach of zelf energiecoach worden, leverden veel positieve reacties op. Redenen genoeg om met de uitkomsten aan de slag te gaan. Samen met het Huurdersplatform stellen we een plan op hoe we energiecoaches kunnen inzetten om onze huurders (nog meer) bewust te maken van hun energiegebruik en hoe energieverbruik te besparen. Samen met het Huurdersplatform bepalen we wat daarvoor nodig is. Een samenwerking tussen het Huurdersplatform en ECO Heemskerk is één van de ideeën die we daarin meenemen.

Ook meedoen aan het digitaal klantenpanel van Woonopmaat?

Het digitaal klantenpanel zetten we in om de bewonersbetrokkenheid te blijven vergroten. Wil je ook meedoen aan ons digitaal klantenpanel? Dat kan!

Meld je aan via klantenpanel@woonopmaat.nl