Resultaat digitaal klantenpanel

Resultaat digitaal klantenpanel

Resultaat digitaal klantenpanel

22 november 2022

Gegroeid in gastvrijheid maar we hebben nog wel wat te doen!  

Woonopmaat en haar medewerkers zijn in ontwikkeling. We willen ons ontwikkelen naar een gastvrije organisatie. In juli 2022 hebben we het thema gastvrijheid opnieuw uitgevraagd. Wat hebben we bereikt en belangrijker wat staat ons nog te doen?

We zijn aan de slag gegaan
In 2020 hebben we de panelleden van het digitaal klantenpanel vragen gesteld over gastvrijheid. We hebben hen gevraagd wat zij verstaan onder gastvrijheid. Deze informatie hebben we gebruikt om ons verder te ontwikkelen in gastvrijheid. Zo hebben onze medewerkers een training in gastvrijheid gevolgd. Ook hebben we onze brieven naar bewoners onder de loep genomen. We stellen de brieven nu anders op om daarmee gastvrijer te zijn naar onze bewoners.

We hebben het thema gastvrijheid opnieuw uitgevraagd
Met de uitvraag van het digitaal klantenpanel in juli 2022 hebben we de panelleden opnieuw gevraagd hoe zij de gastvrijheid bij Woonopmaat ervaren. En om van de panelleden te horen waar we staan in onze ontwikkeling. Doen we de dingen die men van ons verwacht? Hoe doen we dat in persoonlijk contact? En hoe wanneer we schriftelijk communiceren?

We zijn gegroeid maar hebben nog wel wat te doen
Dat kunnen we uit de antwoorden concluderen. De gemiddelde cijfers liggen allemaal hoger dan 2 jaar geleden. Daarmee stellen we vast dat we in onze ontwikkeling naar een gastvrije organisatie zijn gegroeid. Een deel van onze bewoners mist oprechte aandacht en interesse. Ook het behulpzaam zijn, zowel in onze brieven als in persoonlijk contact kan volgens de panelleden beter.

We gaan verder met onze ontwikkeling
Daarvoor hebben we waardevolle informatie van de panelleden ontvangen. We koppelen de resultaten terug naar alle medewerkers van Woonopmaat en we maken een plan hoe wij onszelf verder kunnen ontwikkelen.

Ook meedoen aan het digitaal klantenpanel van Woonopmaat?
Het digitaal klantenpanel zetten we in om onze dienstverlening te verbeteren. En om onze bewoners hierbij te betrekken. Wil je ook meedoen aan ons digitaal klantenpanel? Dat kan! 

Meld je aan via de website via https://www.woonopmaat.nl/klanten-panel