Nieuw email adres Huurdersplatform

Nieuw email adres Huurdersplatform

Nieuw email adres Huurdersplatform

28 maart 2024

Het Huurdersplatform Woonopmaat is volop in beweging. Eind november kregen zij een nieuw logo en een nieuwe website. In februari stapte zij over naar een nieuw email adres. Het nieuwe email adres is: info@huurdersplatform-woonopmaat.nl.

Stuur een e-mail als je een vraag hebt aan het Huurdersplatform 
Via het adres info@huurdersplatform-woonopmaat.nl kom je als huurder van Woonopmaat in contact met het Huurdersplatform. Bijvoorbeeld als je een vraag hebt of een idee. Het Huurdersplatform beantwoordt je vraag binnen 5 werkdagen.

Het Huurdersplatform is er voor alle huurders van Woonopmaat
Het is een vereniging van huurders. Ze komen op voor de belangen van alle huurders van Woonopmaat. Zij spreken met Woonopmaat over diverse zaken zoals nieuw huurbeleid of onderhoud. En oefenen daarmee invloed uit. Bijvoorbeeld over de manier waarop woningen worden toegewezen, de hoogte van de huur- of servicekosten. Maar ook over het bouwen van nieuwe woningen en verbeteringen die aan bestaande woningen worden gedaan.

Het Huurdersplatform adviseert Woonopmaat 
Bijvoorbeeld over de jaarlijkse huuraanpassing. Woonopmaat deelt haar voorstel met het Huurdersplatform. En vraagt het Huurdersplatform om advies. Het Huurdersplatform bekijkt het voorstel vanuit meerdere kanten. En weegt de belangen van de huurders af. Soms stelt ze Woonopmaat een aantal wijzigingen voor. Bijvoorbeeld als ze vindt, dat het voor bepaalde huurders anders moet.

Het Huurdersplatform heeft ook een spreekuur.
Iedere woensdagochtend, van 9.30 tot 11.00 uur zijn bestuursleden aanwezig op het kantoor aan de Van der Hoopstraat 76 in Beverwijk. En kun je hen vragen stellen. Het Huurdersplatform heeft ook een eigen website. Op www.huurdersplatform-woonopmaat.nl lees je terug wie het Huurdersplatform is en waarvoor je hen kan benaderen.