Samenwerken aan overlast van afval

Samenwerken aan overlast van afval

Samenwerken aan overlast van afval

18 april 2023

Tijdens de Woonopmaat Doet actie in november 2022 gaven veel bewoners aan dat zij trots zijn op hun straat, wijk of buurt. Maar ook dat zij zich ergeren aan afval dat her en der wordt gedumpt. Overlast van afval staat dan ook in de top 5 van ergernissen van onze bewoners.

Samen met de handhavers van de gemeente en de HVC zijn we om de tafel gaan zitten. Om met elkaar te bespreken wat we hier samen aan kunnen doen.

Bij Woonopmaat werken 6 sociaal buurtbeheerders. Zij zijn de ogen en oren in de wijken. Zij zien afval dumpingen en spreken bewoners hier op aan. Soms is die bewoner niet in beeld. Dan proberen we het afval zelf op te ruimen.

De HVC, een afkorting van het woord ‘huisvuilcentrale’, rijdt regelmatig met afvalwagens door de wijken en halen het afval op dat bij hen wordt gemeld. Door ons, maar ook het grof afval die bewoners aanmelden, halen zij op. De dagen en tijden waarop de HVC langsrijdt, wisselt nogal eens. Daardoor blijft afval soms langer liggen en verspreidt het zich over de wijk op een winderige dag.

De handhavers van de gemeente zien erop toe dat iedereen zich aan de regels houdt. Zij kunnen mensen een boete geven als dat niet gebeurt. Maar alleen als zij het zien gebeuren en niet als zij het iemand hebben horen zeggen.

Woonopmaat, de handhavers van de gemeente en de HVC zijn met elkaar in gesprek gegaan. Om samen te werken aan de overlast van afval dumping. Samen werken we een plan uit en we maken afspraken: Hoe we elkaar snel kunnen bereiken, over de dagen dat de HVC door bepaalde wijken rijdt en hoe we afvaldumpingen snel op kunnen lossen. 

Ook bepalen we samen hoe we afvaldumpingen tegen kunnen gaan. Door bewoners een waarschuwing te geven als we zien dat ze afval dumpen. Maar ook door voorlichting te geven aan bewoners waar ze met hun afval naar toe kunnen. Want door samen te werken kunnen we de leefbaarheid in de wijken verbeteren.