Samenwerken met bewoners

Samenwerken met bewoners

Samenwerken met bewoners

31 januari 2024

Als Woonopmaat ergens aan de slag gaat doen we dit graag samen met de bewoners. De bewoners kennen de straat, de wijk of de buurt. En weten als geen ander hoe het daar gaat.

Zij vertellen ons over het wonen en leven daar. En wat goed gaat en wat beter kan. Bij nieuwbouw en (grote) renovatieprojecten roepen we dan ook altijd de hulp in van bewoners. We vormen een klankbordgroep en gaan samen aan de slag.

Een klankbordgroep bestaat uit bewoners die direct met het project te maken hebben. Vaak sluiten ook omwonenden aan. Zij betrekken hen omdat het project ook invloed heeft op hun wonen en leven. Een klankbordgroep denkt en adviseert mee. Iedereen praat mee. En samen maken we plannen.  

Voor het project De Geelvinck in Heemskerk heeft een klankbordgroep meegedacht en –geadviseerd over de sloop en nieuwbouw van de woningen. Er worden 52 woningen gesloopt. En er komen 72 woningen voor terug. De nieuwe woningen zijn straks klaar voor de toekomst. Ze zijn goed geïsoleerd, gasloos en krijgen zonnepanelen om energie op te wekken. Leden van de klankbordgroep dachten mee over allerlei zaken. Bijvoorbeeld de hoogte van het appartementen gebouw. Maar ook over het vergroenen van de wijk. En hoe wateroverlast bij hevige regen kan worden voorkomen.

Ook voor de Schrijversbuurt in Heemskerk is een klankbordgroep opgericht. Deze buurt met 260 woningen pakken we samen met gemeente Heemskerk aan. De mensen in de klankbordgroep werken intens samen met Woonopmaat en een stedenbouwkundig bureau. In een aantal bijeenkomsten deelden ze hun dromen en wensen over de buurt. Over de vorm van woningen, de ligging van parkeerplekken, maar ook speelplekken en voorzieningen in de buurt, en natuurlijk het groen. Alle informatie wordt meegenomen. Een plan voor de buurt is het resultaat.

Door samen te werken met bewoners, willen we bewoners een echt thuis in een prettige wijk bieden. En dat is waar we voor staan.

Zijn er in jouw wijk ook plannen voor renovatie of nieuwbouw? En wil je graag meedenken en meedoen? Meld je dan aan voor de klankbordgroep. Op onze website lees je alle informatie over onze projecten.

En heb je een specifieke vraag over en project? Je kunt terecht bij een van de medewerkers van Woonopmaat die in het projectteam zitten.