Startschot Buurtbemiddeling Heemskerk

Startschot Buurtbemiddeling Heemskerk

Startschot Buurtbemiddeling Heemskerk

2 mei 2022

Op 28 april 2022 hebben Gemeente Heemskerk, Woonopmaat, en Welzijn Beverwijk een officieel startschot gegeven aan Buurtbemiddeling Heemskerk.
Speciaal getrainde buurtbemiddelaars gaan nu ook in Heemskerk bemiddelen bij conflicten tussen buren.

Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers
Zij zijn speciaal opgeleid om bij een conflict tussen buren in gesprek met hen te gaan. Door goed naar elkaar te luisteren en te bemiddelen ontstaat begrip voor elkaars situatie. De problemen die er zijn lossen ze op en helpen zo de relatie tussen buren te herstellen. Buren kunnen weer prettig leven naast én met elkaar.

Buurtbemiddeling is een gratis dienst
Inwoners van de gemeente die een conflict hebben met hun buren kunnen contact opnemen met Buurtbemiddeling (www.buurtbemiddelingbeverwijk.nl).
Buurtbemiddelaars kunnen hen helpen in gesprek te komen met hun buren. Hierdoor krijgen de mensen die er mee te maken hebben de kans samen tot afspraken te komen zodat het woongenot kan terugkeren. Meer dan 80% van de Nederlandse gemeenten biedt Buurtbemiddeling aan. Welzijn Beverwijk biedt deze dienstverlening al twee jaar aan in Beverwijk. Vanaf nu is deze gratis dienstverlening ook beschikbaar in Heemskerk..

Woonopmaat werkt mee aan Buurtbemiddeling
Dat doet zij op het moment dat er zaken zijn die voor Buurtbemiddeling geschikt zijn. De medewerkers van Woonopmaat kunnen zich daardoor richten op de wat meer ingewikkelde problemen. Door goed samen te werken met Buurtbemiddeling kan Woonopmaat dus meer bewoners van dienst zijn. En dat komt de leefbaarheid, maar ook de veiligheid en de sociale samenhang in wijken en buurten ten goede.

Op de foto van links naar rechts: Judith Luesink (Buurtbemiddeling Heemskerk), Sandra Blesing (Woonopmaat), Nora Azarkan (Welzijn Beverwijk), Aad Schoorl (wethouder Heemskerk)