Tweede digitale klantenpanel

Tweede digitale klantenpanel

Tweede digitale klantenpanel

11 januari 2021

Woonopmaat staat voor een grote onderhoudsopgave. Binnen nu en de komende 5 jaar verduurzamen en onderhouden wij een groot aantal woningen op tal van verschillende manieren. Dit doen we ter verbetering van het wooncomfort en om de energiekosten van de bewoners te verlagen. We plannen de werkzaamheden ver van tevoren en infomeren onze bewoners graag goed en tijdig daarover.

De vraag daarbij is welke informatie vinden bewoners belangrijk als het gaat om de communicatie rondom de onderhoudsplanning? Welke informatie wordt in de huidige communicatie door hen gemist? En wat is de reden dat men deze informatie wil ontvangen? Een nieuw thema voor het digitaal klantenpanel van Woonopmaat.

Begin oktober 2020 ontvingen alle panelleden van het digitaal klantenpanel van Woonopmaat een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst met het thema ’Communicatie Onderhoudsplanning‘.

Van de 227 panelleden reageerden er 100, waarmee de respons uitkomt op 44%. Opnieuw een mooie score. Een groot percentage van deze deelnemers woont al meer dan 5 jaar in de huidige woning. Bijna 40% van de deelnemers zelfs al meer dan 20 jaar. De kans dat deze deelnemers één of meerdere keren te maken hadden met gepland onderhoud aan hun woning is dus groot. En dat men een mening heeft over de manier waarop Woonopmaat hierover communiceert ook.

De antwoorden van de panelleden leverden ons waardevolle informatie op. Als Woonopmaat communiceert over onderhoud is het voor bewoners van belang dat ze goed weten wat er wordt uitgevoerd en wanneer het wordt uitgevoerd. Bewoners willen duidelijkheid. Ze willen niet voor verrassingen komen te staan. Ze willen zich kunnen voorbereiden op het onderhoud dat in een komend jaar op de planning staat. Ook over het onderhoud dat verder in de toekomst is gepland, willen zij informatie ontvangen.

Bewoners ontvangen met voorkeur via een nieuwsbrief informatie over onderhoud aan hun woning en graag minimaal een jaar van tevoren. Als zij vragen hebben, stellen zij deze het liefst per e-mail.

Met de resultaten van deze uitvraag aan het digitaal klantenpanel gaan we dit jaar aan de slag. Met het Huurdersplatform Woonopmaat verkennen wij hoe we de communicatie over de onderhoudsplanning inrichten en daarmee hopen te verbeteren. De resultaten van dit onderzoek en de wensen van onze bewoners nemen we daar vanzelfsprekend in mee.

Ook meedoen aan het digitaal klantenpanel van Woonopmaat? Het digitaal klantenpanel zetten we in om de bewonersbetrokkenheid blijvend te vergroten. Wil je ook meedoen aan ons digitaal klantenpanel? Dat kan! Meld je aan via klantenpanel@woonopmaat.nl.